0

Staj Seferberliği Projesi Öğrenci Başvuruları Başlıyor

Ticaret Bakanlığı tarafından “Staj Seferberliği Projesi”ne ilişkin bir duyuru yayımlandı.

Duyuruda; Staj Seferberliği Projesi için öğrenci başvurularının 22 Şubat 2021 tarihinde başlayacağı bildirildi. Başvurular https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden kabul edilecek.

Staj Seferbirliği Projesi üniversitelerde eğitim gören ve staj yaparak deneyim kazanmak isteyen öğrencilerin liyakat ilkelerine dayalı ve fırsat eşitliği sağlayan Kariyer Kapısı platformu üzerinden staj imkânı yakalamasına olanak sağlamakta. Platform üzerinden açılan ilana başvuran adaylar, işverenler tarafından; Akademik / Mesleki, Sanatsal / Sosyal ve Sportif Yeterlikleri üzerinden değerlendiriliyor. Staj teklifi gönderme aşamasında adayların kimlik bilgileri işverenlerin erişimine açılmamakta. Bu sayede adaylar sadece sahip oldukları nitelikler özelinde değerlendirilmekte ve fırsat eşitliğine sahip olmakta.

Staj Seferbirliği Projesi OECD raporunda örnek uygulama olarak tanıtıldı
Üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan Staj Seferbirliği Projesi, OECD’nin “Governance for Youth, Trust and Intergenerational Justice: Fit for all Generations?” (Gençler, Güven ve Nesiller arası Adalet İçin Yönetişim: Tüm Nesillere Uygun Mu?) başlıklı raporunda, gençlerin kamu kurumlarına olan güvenini arttırma, aralarındaki ilişkiyi güçlendirme ve genç yetenekleri kamuya çekme alanında örnek uygulama olarak gösterildi.

Şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi değerleme yöntemi ile kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi, staj imkânının zorunlu staj gerektiren teknik bölümlerle sınırlı kalmayıp tüm bölümlere yaygınlaştırılması, kamu ve özel sektördeki staj imkanlarının tüm üniversiteli gençler için ulaşılabilir hale getirilmesi ve ulusal ve uluslararası firmaların yanı sıra, ekonominin bel kemiği olan KOBİ ve start-upların yetenek açığı konusunda yaşadıkları sorunların azaltılması hedefleniyor.

Related Posts

Call Now Button