0

Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları Yedinden Değerleme Oranına Göre Belirlendi

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede 2920 Sayılı Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/1) ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelikte Yer Alan İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (2021/2) yer aldı.

Söz konusu Tebliğler ile 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 143 üncü ve 144 üncü maddelerinde, Kanuna aykırı davranışta bulunanlara uygulanacak idari para cezaları belirlenmiş, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik (SHY-İPC)’te yer alan idari para cezaları, yayımı tarihinden itibaren Ek-1 ve Ek-2’de belirtilen miktarlarda uygulanacağı bildirildi.

Buna göre,

Olarak uygulanacak.

2920 Sayılı Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/1) tıklayınız.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelikte Yer Alan İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (2021/2) tıklayınız.

Yeniden Değerleme Oranına Göre Uygulanacak Cezalara İlişkin Ayrıntılı Liste için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button