0

Sınır Ticareti Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2016/11)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2021/11) yer aldı.

Söz konusu değişiklikle zaman içinde değişen Bakanlık isimleri ve değişen bakanlık isimlerinde göre yeni belirlenen yetki alanlarına ilişkin düzeltmeler yapıldı.

Söz konusu Tebliğin İthalat Uygunluk Belgesi başlıklı 8. Maddesinin yedinci fıkrasında değişikliğe gidildi. Yapılan değişiklikle;

İthalat Uygunluk Belgesi kapsamında kullanılmayan limitler, bu Tebliğ hükümleri dikkate alınmak suretiyle Valilikçe yürürlüğe konulan yönergede belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tekrar dağıtılan limitler için aynı takvim yılı içerisinde olması durumunda tekrar dağıtılabilecek.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button