0

Sincan Pamuğu Konusunda Markalara Eleştiri

Çin’in zorla pamuk toplattırdığı için ABD yaptırımına maruz kaldığı Sincan pamuğu konusunda uluslararası bazı markaların elinden geleni tam yapmadığı konusunda eleştiriler yapıldı. Bu konuda önde gelen markalar arasında eleştirilere maruz kaldı. “Uygur Bölgesindeki Zorla Çalıştırmayı Sona Erdirme Koalisyonu” tarafından yapılan açıklamada dünya pamuk üretiminin beşte birinin Çin’de yapıldığı ve Çin’in pamuk üretiminin önemli bir
bölümünün Sincan’da üretildiği belirtildi.

Koalisyon tarafından yayınlanan açık mektupta markalarının bu konuda daha dirayetli davrandıkları ve yasak çağrılarına uydukları belirtildi. Bu arada ABD, Çin’de zorla pamuk toplatma işine karıştıkları ve bu pamuğun pazarlanmasında rol aldıkları gerekçesiyle 11 Çinli şirkete yaptırım kararı almış bulunmakta.

Yine güncel bir uluslararası rapora göre ise Sincan bölgesi ve çevresinde yaklaşık 1,6 milyon Uygur Türkünün tekstil ve hazırgiyim başta olmak üzere farklı sektörlerde zorla çalıştırılma riskiyle karşı karşıya oldukları ifade edildi.

Related Posts

Call Now Button