0

Sigarada ÖTV Oranı Düştü Maktu Vergi Yükseldi

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede 3328 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı yer aldı.

Karar ile Tütün ve tütün benzeri maddeler içeren sigaraların ÖTV oranlarında değişikliğe gidildi.

Buna göre uygulanacak yeni ÖTV oranları ve Asgari Maktu Vergi Tutarı ve Maktu Vergi Tutarı (TL) gösteren tablo şu şekilde;

Cumhurbaşkanı Kararıyla belirlenen tütün ve tütün yerine geçen ürünlerden elde edilen sigaraların ÖTV Oranlarını düşerken uygulanacak Asgari Maktu Vergi Tutarı ve Maktu Vergi Tutarı yükseltildi.

Önceki Oranlar ve Maktu Tutarlar

Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan değişiklik ÖTV Kanunun 12. Maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü, kapsamında vergi oranı yeniden belirlenen malların asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmayacak.

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu
12.Madde

3. (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya Cumhurbaşkanınca bunlara ilişkin belirlenen en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılır. Cumhurbaşkanı, uygulama dönemlerini gün veya ay olarak belirlemeye veya belirleyeceği mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların uygulanmamasına karar vermeye yetkilidir.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button