0

Serbest Bölgelerden Yurt Dışına Yapılan Satışlar

T.C. Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü “Serbest Bölgelerden Yurt Dışına Yapılan Satışlar (96/31 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Bazı Koruyucu Tıbbi Ekipmanlar)” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü`nden alınan 16.02.2021 tarihli, 61525335 sayılı yazıya atıfla 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 8”inci maddesinin birinci fıkrasında “Serbest bölge ile diğer ülkeler ve serbest bölgeler arasında dış ticaret rejimi uygulanmaz.” hükmü yer almakla birlikte, İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (96/31) kapsamında bazı koruyucu tıbbi ekipmanların serbest bölgelerde üretilip yurt dışına gönderilmesinde, ilgili firmaların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu`na bildirimde bulunarak gerekli izinleri alması Bakanlığımız tarafından serbest bölge faaliyet şartı olarak aranmaktadır.” denildiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat