0

Serbest Bölgelerde E-Teminat

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü “2020/24 Sayılı Genelge/Teminat” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; Serbest bölgelerde yerleşik firmaların demirbaşına kayıtlı eşyanın tamir ve bakıma tabi tutulmak üzere Türkiye’de dahilde işleme rejimi kapsamında sözlü beyan ile geçici ithali ve yeniden ihracına ilişkin işlemlerin 30/09/2020 tarihli ve 2020/24 sayılı Genelge ile düzenlendiği anımsatıldı.

Genelge ile serbest bölgelerde yerleşik firmaların genelge konusu eşya ve işlem için dahilde işleme izni alabilmeleri ve buna ilişkin sözlü beyan verebilmelerine imkan sağlandığı belirtildi.

Söz konusu firmaların bu işlemler için e-teminat verebilmelerini teminen gerekli teknik düzenlemelerin tamamlandığı belirtilerek, böylelikle potansiyel vergi numarasına sahip olan ve beyannamenin alıcı/ithalatçısı alanında vergi numarası bulunacak serbest bölgelerde yerleşik firmaların düzenleyecekleri sözlü beyanlarda firmaları adına e-teminat mektubu verebilmelerinin mümkün olduğu ifade edildi.

Related Posts

Call Now Button