0

Sentetik Filament İplikleri Haksız Rekabetin Önlenmesine Yönelik Soruşturma Tamamlandı

9 Ocak Cumartesi günü yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/1) ye aldı

Tebliğ ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/23) ile Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti ve Malezya menşeli 5402.47 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan Sentetik Filament İplikleri başlığında yer alan Diğer İplikler (tek kat bükülmemiş veya metrede en fazla 50 tur bükülmüş) alt başlığında bulunan “Diğerleri, poliesterlerden” ürününe yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan karar yürürlüğe konuldu.

Buna göre karar;

Şeklinde uygulanacak.

Karar Resmi Gazetenin yayımı tarihinden yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Resmi Gazete eki için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat