0

Saymanlık İşlemlerinde Vekaletname

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü muhatap “Saymanlık İşlemlerinde Vekaletname” konulu bir yazı yayımladı.

İGMD’den alınan yazılara atıfla gümrük saymanlık müdürlüklerinde yürütülen işlemler kapsamında talep edilen bilgi ve belgelere yönelik düzenlemelerin Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün uhdesinde bulunduğu belirtildi.

Hazina ve Maliye Bakanlığından alınan yazıda saymanlık işlemlerinde noter onaylı vekaletnamelerin aslının görülerek, örneğinin de aslına uygunluğu onaylandıktan sonra belge aslının ilgisine teslim edilmesinde bir sakınca olmayacağı bildirildi.

Related Posts

Call Now Button