0

Sanayi Sektörün ihracatının Yüzde 47,1’ini AB’ye Yaptı

TÜİK tarafından yayımlanan 2021Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret İstatistikleri verilerine göre; AB 27 ülkelerine yapılan ihracatın yüzde 63,3’ünü sanayi, yüzde 34,7’sini ticaret, yüzde 2,0’ını ise diğer sektöründeki girişimler yaptı.

Ana faaliyeti sanayi olan girişimler, ithalatlarının yüzde 33,4’ünü AB 27 ülkelerinden, yüzde 24,0’ını Diğer Asya ülkelerinden, yüzde 16,4’ünü ise AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerinden gerçekleştirdi. Ana faaliyeti ticaret olan girişimlerin en çok ithalat yaptığı ülke grupları sırasıyla yüzde 34,3 pay ile AB 27 ülkeleri, yüzde 31,4 ile Diğer Asya ve yüzde 13,8 ile AB üyesi olmayan Avrupa ülkeleri oldu.

İmalat sanayi ürünleri ihracatının yüzde 56,8’ini sanayi sektöründeki girişimler yaptı
İmalat sanayi ürünleri ihracatının yüzde 56,8’ini ana faaliyeti sanayi olan girişimler, yüzde 39,9’unu ise ana faaliyeti ticaret olan girişimler gerçekleştirdi. Ana faaliyeti sanayi olan girişimlerin yaptığı ihracatın ise yüzde 96,2’sini imalat sanayi ürünleri, yüzde 1,7’sini tarım, ormancılık ve balıkçılık ürünleri oluşturdu.

İmalat sanayi ürünleri ithalatının yüzde 52,2’si sanayi, yüzde 38,8’i ticaret ve yüzde 9,0’ı diğer sektörlerdeki girişimler tarafından yapıldı. Ana faaliyeti sanayi olan girişimlerin ithalatının yüzde 72,2’sini imalat sanayi ürünleri, yüzde 4,3’ünü madencilik ürünleri, yüzde 4,2’sini ise tarım, ormancılık ve balıkçılık ürünleri oluşturdu.

İhracatın yüzde 60,7’si ilk 500 girişim tarafından gerçekleştirildi
İhracatın yüzde 60,7’sini, ithalatın ise yüzde 76,0’ını ilk 500 girişim yaptı. En çok ihracat yapan ilk 5 girişim toplam ihracatın yüzde 12,5’ini, en çok ithalat yapan ilk 5 girişim ise ithalatın yüzde 20,7’sini gerçekleştirdi.

Sanayi sektöründe en fazla ihracat yapan ilk 5 girişimin sanayi sektöründeki payı yüzde 13,5, ticaret sektöründe en fazla ihracat yapan ilk 5 girişimin ticaret sektöründeki payı ise yüzde 11,2 oldu. Sanayi sektöründe en fazla ithalat yapan ilk 5 girişiminin payı yüzde 17,9, ticaret sektöründe ise yüzde 10,5 oldu.

Girişimlerin yüzde 57,7’si tek ülkeden ithalat yaptı

Girişimlerin yüzde 43,5’i tek ülkeye ihracat yaparken, yüzde 16,6’sı iki ülkeye ihracat yaptı. Yirmi ve daha fazla ülkeye ihracat yapan girişimlerin oranı yüzde 4,8 iken, bu girişimlerin ihracattaki payı yüzde 58,9 oldu.

Girişimlerin yüzde 57,7’si, tek ülkeden ithalat yaparken, yüzde 14,3’ü iki ülkeden ithalat yaptı. Yirmi ve daha fazla ülkeden ithalat yapan girişimlerin oranı yüzde 2,1 iken, bu girişimlerin ithalattaki payı yüzde 54,6 oldu.

Related Posts

Call Now Button