0

Salgının Vergisel Etkileri

Moderatörlüğünü İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Engin HEPAKSAZ’ın yaptığı oturuma çeşitli üniversitelerden akademisyenler katılarak sunumlarını yaptılar.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda Vergi Sözleşmeleri ve Uluslararası İlişkiler Grup Başkanı olarak görev yürüten Mustafa Cemil Kara, “Covid-19’un Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarına Etkilerine Dair Endişelerin Giderilmesi” konulu sunum yaptı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Tuğçe Akdemir, “Salgın Sürecinde İthal Ürünlere Getirilen İlave Gümrük Vergilerinin Ekonomiye Etkisi” üzerine yaptığı sunumunda pandemiyle birlikte 2020 yılından itibaren ekonomilerin kısmen veya tamamen daraldığını belirtti. Salgın döneminde ilave gümrük vergilerinin daha kapsamlı şekilde uygulanmaya başladığını belirten Akdemir, Türkiye’de ilave gümrük vergisi uygulamasıyla ithalatın azaltılması ve ihracatın teşvik edilmesi için bu uygulamaya gidildiğini, böylece dış ticaret açığının kapatılarak yabancı yatırımcının yatırım yapmasını sağlamayı ve kur üzerindeki baskıyı azaltmanın amaçlandığını söyledi.

Akdemir yaptığı sunumunda, “amaçlanan hedeflere uygun olarak makul düzeylerde getirilen ilave gümrük vergilerinin ülkenin sosyo-ekonomik yapısı da yine göz önünde bulundurularak ekonomin bir taraftan korunması ve kişilerin yasal yollarla ithalat yapmaya yönlendirmek yerine korumacı önlemler uygulayalım derken kişileri yasadışı yollarla ithal etmeye itmemek gerekiyor. 2020 yılında yapılan ilave gümrük vergileri değişikliklerinin kamu nezdinde önemli bir vergi geliri kaynağı olsa da ihracat miktarımızı düşürmesine karşın ithalat miktarımızı aynı oranda azaltmadığını görüyoruz. Bu vergilerin Türkiye’nin ithalatında yapısal bir değişikliğe neden olmadığını söyleyebiliriz. Bunun nana nedeni ise ithalata dayalı üretim ve büyüme yapımızın olmasıdır. İthalatımızın yüzde 75 ila yüzde 80’nini hammadde ve yarı mamul mallar oluşturuyor. Bu nedenle ithalatta vergiyi arttırarak ithalatımızı beklenen düzeylerde azaltmak aslında çok da mümkün değil.” İfadelerini kullandı.

Pamukkale Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencisi Melike ÇAPRAZ “Pandemi Sürecinde Artması Muhtemel Olan Gümrük Uyuşmazlıkları ve İdari Çözüm Yolları” ile ilgili sunum yaptı.

Engin Hepaksaz ve Göksel Çetinkol “Salgın Sürecinde Uzaktan Eğitim Uygulamalarına İlişkin Gümrük Vergileri İstisnasının Teşvik Politikaları ve Örnek Bir Proje Üzerinden Değerlendirilmesi” sunumunu, Ümit Çelebi ise “Trade Costs And Human Development: Medıator Role Of Customs Effıcıency Towards A Recovery Path Of Post Pandemıc Crısıs” adlı sunumunu gerçekleştirdikten sonra oturum sona erdi.

Related Posts

Call Now Button