0

Salça İhracatı Kayda Bağlandı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/7) yer aldı.

Tebliğ ile ihracı kayda bağlı mallar listesine yeni bir satır eklendi.

Buna göre salça 2002.90 GTP’de yer alan Salça ihracatı kayda bağandı.

Kayda Bağlı İhracat
İhracı kayda bağlı mallar, Ticaret Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) yayımlanan Tebliğ ile belirleniyor.
İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ kapsamındaki malların ihracından önce gümrük beyannamelerinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınması gerekiyor.

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınmış gümrük beyannamesinin gümrük idarelerine 30 onay tarihinden itibaren gün içinde, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine süre uzatılmamak üzere sunulması gerekiyor. Ancak, Türkiye ihraç ürünlerine miktar kısıtlaması uygulayan ülkelere yapılan, kısıtlama kapsamındaki malın ihracına ait kayıt meşruhatı düşülerek onaylanmış gümrük beyannamelerinin gümrük idarelerine sunulma süresi, otuz günden daha kısa veya daha uzun olarak Ticaret Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından belirlenebiliyor.

İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR LİSTESİ
1 Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintisine tabi maddelerin ihracı,
2 Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödeme yapılan maddelerin ihracı,
3 Ülkemizde kredi karşılığı kurulan tesislerin bedelinin malla geri ödenmesine ilişkin özel hesaplar çerçevesinde ihracat,
4 Ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasındaki doğalgaz anlaşması çerçevesinde ihracat,
5 Ülkemiz ihraç ürünlerine miktar kısıtlaması uygulayan ülkelere yapılan kısıtlama kapsamındaki maddelerin ihracı,
6 Birleşmiş Milletler Kararları uyarınca ekonomik yaptırım uygulanan ülkelere ihracat,
7- 10/6/2005 tarihli ve 25841 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında sertifikayı haiz mallar,
8 İşlem görmemiş zeytinyağı ve işlem görmüş dökme veya varilli zeytinyağı,
9 Meyan kökü,
10- Ham lületaşı ve taslak pipo,
11- Ozon tabakasının korunmasına dair Viyana Sözleşmesi ile bu sözleşmeye ait Protokoller ve değişiklikler kapsamındaki malların sadece söz konusu düzenlemelere taraf ülkelere yönelik ihracatı,
12- Torba, çuval ve kutulu halde işlem görmemiş zeytin,
13- Orijinal bağırsak,
14- Canlı koyun, kıl keçisi, büyükbaş hayvan,
15- Dökme halde kapya cinsi kırmızı biber (konik biber),
16- Ham zeytin (fermantasyonu tamamlanmamış),
17- Bakır ve çinko hurda ve döküntüleri,
18- Beyaz Mermer (Ham ve Kabaca Yontulmuş- 2515.11.00.00.11), Renkli ve Damarlı Mermer (Ham ve Kabaca Yontulmuş- 2515.11.00.00.12), Oniks (Ham ve Kabaca Yontulmuş- 2515.11.00.00.13), Traverten (Ham ve Kabaca Yontulmuş- 2515.11.00.00.14), Diğerleri (Ham ve Kabaca Yontulmuş-2515.11.00.00.19),
19- Çimento (2523.21, 2523.29, 2523.30, 2523.90), ve Klinker (2523.10.00.00.00)
20- Kornişonlar (0707.00.90.00.00).
21- Çam Fıstığı (İç Çam Fıstığı Hariç),
22- Buğday ve mahlut (GTİP No:10.01), Kara Buğday (GTİP No:1008.10), Buğday ve çavdar melezi (GTİP No: 1008.90.10).
23- Mercimekler (GTİP No: 0713.40).
24 – Arpa (GTİP No: 1003), Mısır (GTİP No: 1005)
25- yürürlükten kaldırılmıştır)
26- Kromlu deriler (GTİP No: 4104.11, 4104.19, 4105.10, 4106.21)
27- Haşhaş Tohumu (Tohumluk Olmayanlar) (GTİP No: 1207.91.90.00.00)
28- Orman Ağacı Tomrukları (GTİP No: 44.03) (19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’in ekinde yer alan İhracı Yasak Mallar Listesinde yer alan ağaçların tomrukları hariç olmak üzere)
29- Atık, döküntü ve hurda şeklinde basılı elektronik devre kartları ve levhaları (GTİP:7112.91.00.00.00, 7112.92.00.00.00, 7112.99.00.90.00, 8471.80.00.00.00, 8542.39.90.00.00)
30- Mısır kırıkları (Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde, ufalanmış olsun olmasın, Yuvarlatılmış GTİP: 1104.23.40.00.00; Diğerleri GTİP: 1104.23.98.00.00)
31- Arpa kırıkları (Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde, ufalanmış olsun olmasın GTİP: 1104.29.04.00.00; Yuvarlatılmış GTİP: 1104.29.05.00.00; Diğerleri GTİP: 1104.29.08.00.00)
32- Buğday kırıkları (Buğdaydan peletler GTİP: 1103.20.60.00.00; Buğday yassılaştırılmış taneler GTİP: 1104.19.10.00.11; Flokon halindeki taneler GTİP: 1104.19.10.00.12; Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş, iri parçalar halinde ufalanmış olsun olmasın GTİP: 1104.29.17.00.00; Yuvarlatılmış, GTİP: 1104.29.30.00.00; Sadece iri parçalar halinde ufalanmış GTİP: 1104.29.51.00.00; Diğerleri GTİP: 1104.29.81.00.00)
33- Pirinç (GTİP: 1006)
34- Çavdar – Diğerleri (GTİP:1002.90.00.00.00)
35-38 Sıralar yürürlükten kaldırılmıştır.
39- Yalnız Meltblown Kumaş (GTP: 56.03)
40- Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş) (hidrofil veya ağartılmış pamuklar hariç) (GTP: 52.01)
41- Pamuk döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dâhil) (GTP: 52.02)
42- Pamuk (karde edilmiş veya penyelenmiş) (GTP:52.03)
43- Makarna (GTP: 1902) (söz konusu gtp’nin alt açılımlarında yer alan şehriye, kuskus, mantı, erişte ve hazır/anında noodle v.b. tüm ürünler dahil)
44- Bulgur (GTP: 1904.30)
45- Buğday İrmiği (Buğdayın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve buğday kaba unları GTP: 1103.11)
46- Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden yonga levha, oriented strand board (OSB) ve benzeri levhalar (GTP: 4410)
47- Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar (GTP: 4411)
48- Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm.’yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun olmasın) (GTP: 4407) (İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’in ekinde yer alan İhracı Yasak Mallar Listesinde yer alan ihracı tamamen yasaklı keresteler hariç olmak üzere)
49 ila 51 Yürürlükten kaldırıldı.
52- Gübreler (GTP: 3101, 3102, 3103, 3104, 3105)
53- Nohut (garbanzos) (GTP:0713.20)
54- Sülfürik asit; oleum (GTP: 2807.00)
55- Saf Amonyak (GTP: 2814.10)
56- Şeker (GTP:1701)
57- Uzunlamasına testere ile biçilmiş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm. yi geçmeyen, kaplama için (lamine edilmiş ağaçların dilimlenmesiyle elde edilenler dahil), kontrplak için veya benzeri lamine edilmiş ağaçlar ve diğer ağaçlar için yapraklar (rendelenmiş, zımparalanmış, ekli veya uç uca eklenmiş olsun olmasın) (GTP: 44.08)
58- Kaolin ve diğer kaolinli killer (GTP: 2507.00)
59- Diğer killer (GTP: 2508.40)
60- Domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş)- Diğerleri: (GTP: 2002.90) (Salça) (07.09.2022 31946 sayılı Resmi Gazete)

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button