0

Sağlık Kurulu Raporlarının ibraz Süresi Uzatıldı

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği “Tedbirleri Kapsamında 2013/37 Sayılı Genelge Uyarınca ibrazı Gereken Sağlık Kurulu” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, 11.01 2021 tarih 00060492132 sayılı yazısında 4458 sayılı Gümrük Kanununun 225. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan “Doğrudan veya Dolaylı temsilcilerin bu kanunda öngörülen faaliyetleri yapmalarına engel hastalığının bulunmaması gerekir. Tereddüt edilmesi halinde Bakanlık Tarafından tam teşekküllü resmi sağlık kurumlarından Sağlık Raporu talep edilebilir” hükmü anımsatıldı.

Yazıda devamla, Ticaret Bakanlığının 13.04.2021 tarihli 00063207743 sayılı kayıtlı yazısında, “son dönemde Sağlık Bakanlığı tarafından resmi olarak duyurulan pandemi ile ilgili risk haritasında yüksek riskli bölgelerin yoğunluğu ile salgının yayılım hızının artması dikkate alınarak, anılan Genelge gereği ibrazı gereken sağlık kurulu raporlarının ibraz süresinin 2021 yılı Haziran ayı sonuna kadar uzatılmasının uygun bulunduğu” ifade edildi.

Bu itibarla,  yaz mevsimine girilen bu dönemde normalleşme süreci için aşılamanın hız kazanması ile günde ortalama 750 bin 1 milyon aşının yapıldığı sağlık kuruluşlarındaki yoğunluk nedeniyle, 70 yaş ve üstü üyelerin rapor ibraz sürelerinin bu dönemde de ileri bir tarihe ötelenmesinde çok büyük yarar görüldüğü bildirildi. 2013/37 sayılı Genelge uyarınca 65 yaş ve üstü doğrudan temsilciler, gümrük müşavirleri ile gümrük müşavir yardımcılarınca ibrazı gereken sağlık kurulu raporlarının ibraz süresinin 2021 yılı Haziran ayı sonuna kadar uzatılmasında yarar görüldüğü ifade edildi.

Buna istinaden Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü “Coronavirus Tedbirleri Kapsamında 2013/37 Sayılı Genelge Uyarınca İbrazı Gereken Sağlık Kurulu Raporlarının İbraz Süresi” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan pandemi ile ilgili risk haritaları, yüksek riskli bölgelerin yoğunluğu ile salgının yayılım hızı gibi hususlar göz önüne alınarak, 2013/37 sayılı Genelge uyarınca 65 yaş ve üstü doğrudan temsilciler, gümrük müşavirlerin ile gümrük müşavir yardımcılarınca ibrazı gereken sağlık kurulu raporlarının ibraz süresinin 2021 yılı Haziran ayı sonuna kadar uzatılmasının uygun bulunduğu anımsatıldı.

Ancak salgının seyri, aşılama çalışmaları ve sağlık kurumları üzerinde salgınla mücadeleden kaynaklanan yoğunluk dikkate alınarak, anılan Genelge gereği ibrazı gereken sağlık kurulu raporlarının ibraz süresinin 2021 yılı Temmuz ayı sonuna kadar uzatıldı.

Related Posts

Call Now Button