0

Rusya’nın Tahıl Ürünlerinde İhracat Vergisi Uygulamaları

Orta Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar İhracatçı Birlikleri “Rusya’nın Tahıl Ürünlerinde İhracat Vergisi Uygulamaları” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; 15 Şubat – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) Rusya Federasyonu (RF) tarafından Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri haricindeki üçüncü ülkelere yönelik gerçekleştirilecek buğday ve meslin, çavdar, arpa ve mısır ürünleri (tohumluklar hariç) ihracatında toplam 17,5 milyon tonluk tarife kotası uygulaması getirildiği anımsatıldı. Bu kapsamdaki buğday (tohumluklar hariç) ihracatında ton başına 25 avro vergi ihdas edildiği belirtildi.

Konuya ilişkin olarak Moskova Ticaret Müşavirliğinden alınan yazılarda;

– 26 Ocak 2021 tarihinde yayımlanan Hükümet Kararnamesi marifetiyle buğday ürünündeki söz konusu 25 avroluk ihracat vergisinin, 1 Mart – 30 Haziran 2021 dönemi (bu tarihler dahil) için ton başına 50 avroya çıkarıldığı,
– Söz konusu Kararname uyarınca, Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri haricindeki üçüncü ülkelere yönelik olarak 15 Mart – 30 Haziran 2021 arasında (bu tarihler dahil) gerçekleştirilecek arpa ve mısır ürünleri (tohumluklar hariç) ihracatında ise sırasıyla 10 ve 25 avro/ton vergi ihdas edileceği,
– Ayrıca kota dışındaki ihracatlarda 100 avro/ton vergi uygulanacağı hususlarının iletildiği ifade edildi.

10 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan Hükümet Kararnamesi ile tahıl ürünlerindeki mevcut ihracat vergisi sistematiğinde yeni sezona yönelik değişikliğe gidildiği belirtildi. Bu kapsamda; buğdayda, (haftalık fiyat gerçekleşmeleri dikkate alınarak hesaplanacak) gösterge fiyatın ton başına 200 dolarını aşan kısmının yüzde 70’inin, mısır ve arpa ürünlerinde ise (haftalık fiyat gerçekleşmeleri dikkate alınarak hesaplanacak) gösterge fiyatın ton başına 185 dolarını aşan kısmının yüzde 70’inin vergi olarak tahsil edileceği, ilgili düzenlemenin 2 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe girmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Related Posts

Call Now Button