0

Rusya Plakalı Taşıtlar İçin Aynı Ülke Adına Kayıt Olma Zorunluluğu Kaldırıldı

Yazıda, 24/7/2008 tarihli ve 8635 sayılı Makam Oluru gereğince 1/9/2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye’ye giriş/ Türkiye’den çıkış yapacak yabancı ülke plakalı çekici+römork/yarı römorkların aynı ülke adına kayıtlı olması şartı getirildiği anımsatıldı.

Öte yandan, Türkiye ile Rusya arasında gerçekleştirilen görüşmelerde söz konusu kısıtlamanın kaldırılmasının Rusya tarafınca sık sık gündeme getirildiği, Türkiye taşımacıları için kota artışı/ilave geçiş belgesi temini için ön şart olarak öne sürüldüğü belirtildi. Özellikle Covid-19 salgını nedeniyle Türkmenistan sınır kapılarının kapandığı ve Rusya’nın Orta Asya ülkelerine yönelik taşımalarda ana transit güzergahı haline geldiği dikkate alındığında Türkiye taşımacıları açısından Rusya geçiş belgelerinin daha önemli hale geldiği belirtildi.

Bu kapsamda, Rusya geçiş belgeleri temininde çekici+yarı römork uygulamasının Rusya tarafınca ön şart olarak yeniden gündeme getirilmemesini teminen, Türkiye’ye giriş/çıkış yapan yabancı plakalı “çekici+römork/ yarı römork”ların aynı ülke adına kayıtlı olması zorunluluğunun Rusya plakalı taşıtlar için uygulanmamasının 04.05.2021 tarihli ve 29661 sayılı Makam Oluru ile uygun görüldüğü bildirildi.

Buna göre,
– Geçiş belgeleri ile yapılan taşımalarda, Rusya plakalı bir çekicinin herhangi bir ülkeye ait yarı römork/römork (Türkiye plakalılar da dahil olmak üzere) ile Türkiye’ye giriş yapmasına/Türkiye’den çıkış yapmasına müsaade edilmesi ve bu taşımalarda çekicinin hareketinin esas alınarak ilgili geçiş belgesinin talep edilmesi,

– Buna yönelik U-Net Otomasyon Sisteminde gerekli düzenlemenin yapılması gerektiği ifade edildi.

Related Posts

Call Now Button