0

Rusya Federasyonu Fuar Katılımlarında Gümrük Sorunları

Ticaret Bakanlığı, “Rusya Federasyonu Fuar Katılımlarında Gümrük Sorunları” hakkında bir yazı yayımladı.

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, firmaların fuar katılımları esnasında teşhir etmek üzere getirdikleri ürünler ilgili ülkenin gümrük mevzuatı çerçevesinde işlem görmekte olup, gümrükleme işlemlere esnasında yapılan eksik işlemler ya da yanlış beyanların, o ülkeye girişte firmaların fuara katılımlarını geciktirebilecek kontrol işlemlerine sebebiyet verebildiği belirtildi.

Bu kapsamda, son dönemde tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim ürünlerinin gümrük işlemlerinde Rusya Federasyonu’nda gerçekleşen fuarlarda benzeri sorunların ortaya çıktığı, Rus gümrük idaresince yapılan işlemlerin 10-12 saate kadar uzadığı bilinmektedir. Diğer taraftan mezkur ürünler için ATA karnesi düzenlenmiş olsa dahi Rus gümrük idaresince tam tespit uygulamasına tabi tutularak ürünlerin sıra numaralarına göre tek tek fotoğraflanması uygulamasına gidildiği bilinmekte olduğu bildirildi. Diğer taraftan ATA Karnesinde Türk gümrük idaresince doldurulması zorunlu yeşil kısmının doldurulmadığı da müşahede edildi.

Konu ile ilgili olarak Moskova Ticaret Müşavirliği tarafından yazılan bilgi notuna https://bit.ly/39dv75w adresinden ulaşılabilirsiniz.

Related Posts

Call Now Button