0

Ruhsar Pekcan’dan Tüketiciler Günü Mesajı

Pekcan, “Tüketici hakları, tüketicinin varlığı ile birlikte doğmuş; insanlık ve iktisat tarihi kadar köklü bir olgudur. Tüketici haklarının formal ve daha etkin bir şekilde irdelenmeye ve düzenlenmeye başlanması, 20’nci yüzyılın ikinci yarısında; 1960’lı yıllardan itibaren gerçekleşti.” dedi.

Küreselleşme ve şu an içinde bulunulan dijitalleşme dönemi ile tüketici hakları bakımından yepyeni ufuklar açıldığına değinen Pekcan, 21. yüzyılın dünyasında ürün ve hizmet çeşitliliği her geçen gün artarken, tüketici davranışlarında da baş döndürücü bir hızla köklü değişiklikler yaşandığını aktardı.

Böyle bir ortamda, ticari hayatın sorunsuz biçimde sürdürülmesi temin edilirken aynı zamanda tüketicilerin ekonomik çıkarları ile toplum sağlığının korunması bir zorunluluktur. Dahası, sürdürülebilir kalkınmanın temini ve toplumsal refahın korunarak yükseltilmesi için israf etmeden ve doğaya zarar vermeden tüketmenin önemi göz ardı edilemez olduğunu ifade etti.

7’den 70’e toplumun bütün kesimlerini ilgilendiren ve evrensel manada kabul edilen tüketici haklarının; tüketicilerin sağlık ve güvenliğinin korunması, ürün ve hizmetlerle ilgili kalite şartlarının temini, çağdaş ve sorumluluk arz eden müşteri ilişkilerinin sağlanması; etkin bir rekabet çerçevesinde tüketiciyi yanıltıcı reklam ve stratejilerin engellenmesi gibi kendi içinde farklı boyutları olduğunu vurguladı.

Pekcan, “En önemli avantajlarımızdan bir tanesi, geçmişte bu konuyla ilgili önemli çalışmalar yapılmış olması; temelin sağlam atılması ve özellikle de tüketici konularında Avrupa Birliği ile uyum açısından önemli mesafe kaydedilmiş olmasıdır.” dedi.

2 Mart 2021 tarihi itibariyle 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununu hayata geçirdiklerini vurgulayan Pekcan, “Tüketici hak ve güvenliği bakımından önemli özellikler içeren bu kanun ile fiziksel pazarların yanı sıra sanal pazarlarda da etkinliğimizi artıracağız.” sözlerini kullandı.

Pekcan, Yeni kanun ile E-ticaret de ürün güvenliği denetimlerine başlanacağını güvensiz ürün satışı yapan internet sayfalarına erişim engelleneceğini belirtti.

Güvensiz ürünlerin tüketiciden geri çağrılması zorunlu hale getirildiğini böylece tüketicilerin güvensiz üründen kaynaklı mağduriyeti giderileceğini vurguladı.

Güvensiz ürünün sebep olduğu ölüm ve yaralanmalar veya başka bir ürüne verdiği zararlara karşı imalatçı veya ithalatçı, zarar görene karşı tazminatla sorumlu olacağını güvensiz ürünlere karşı kamuoyu etkin bir biçimde bilgilendirileceğini belirtti.

Pekcan, “Söz konusu Kanun ve yine kanunun AB mevzuatıyla tam uyumlu bir şekilde hazırlanan 8 uygulama yönetmeliği ülkemizde ürün güvenliği sistemini hem uluslararası uygulamalar ile uyumlaştırmış hem de güncel ihtiyaçlara göre yeniden kurgulamıştır.Tüm bu düzenlemeler ile tüketicilerin hakları daha etkin bir şekilde korunması sağlanacaktır.” dedi.

Tüketicinin hayatını kolaylaştıran insan odaklı uygulamaları hayata geçirmek için aynı azim ve kararlılıkla çalışmalara devam edeceklerini söyleyen Pekcan,“Tüketici haklarının, israf etmeden ve çevreye zarar vermeden tüketmenin her zamankinden daha fazla önem kazandığı bu günlerde, bilinçli tüketim anlayışının ülkemizde ve dünyada hâkim olmasını diliyor, tüketicilerimizin 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü’nü kutluyorum.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat