0

Portekiz’de Yeni Covid-19 Önlemleri

Portekiz’de Covid -19’a ilişkin yeni önlemler yürürlüğe girdi.

Buna göre, Portekiz’e kara sınırından giren herkes AB Dijital Covid Sertifikası veya Negatif Covid-19 testinin ibrazını sağlamak zorunda.

AB dışı ülkelerden gelen veya AB’de yüksek riskli bölgelerden gelen ve AB Dijital Covid Sertifikası (test veya Covid -19 geçirmiş olma) olmayan kişiler, son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucu veya son 48 saat içinde alınmış negatif bir antijen test sonucu (Self testler kabul edilmeyecek) ibraz etmek zorunda.

Düşük veya orta riskli olarak sınıflandırılan AB ülkelerinden gelen kişiler için ise, AB Dijital Covid Sertifikası (aşı, Covid geçirmiş olma veya test) sunmak zorunlu hale geldi.

-Sınır ötesi çalışanlar (sınırın 30 km yakınında düzenli mesleki faaliyetlerde bulunanlar)
-Malların ve yolcuların karayoluyla taşınmasında görev alan sürücüler,
-Acil durum ve yardım, güvenlik hizmetlerinde çalışanlar.

AB Dijital Covid Sertifikası ibraz etmeleri durumunda (“yüksek risk seviyesi” olarak sınıflandırılan ülkelerden gelseler bile) test yükümlülüğünün dışında tutulacak.

Portekiz’e AB Dijital Covid Sertifikası (aşı, Covid geçirmiş olma veya test) olmadan giren herkes, yerel sağlık otoritesi tarafından belirtilen bir yerde Covid -19 testi yapması için yetkililerce bilgilendirilecek. Test yapılacak olan yer, incelemenin yapıldığı yerin 30 km çevresinde olmalı ve kişiler test sonucunu beklemeli. Covid -19 testinin maliyeti testi yaptıran kişi tarafından ödenecek. Ücretin ödenmesinin reddi halinde ise cezai işlem uygulanacak.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat