0

Polyester Elyaf İthalatına Getirilen Tarife Kontenjanı Uygulama Tebliği Yayınlandı

11.09.2021 Cumartesi günü yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/9) yer aldı.

Tebliğ ile 5503.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan eşyanın ithalatında 4412 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında, ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esaslarının düzenlenmesi amaçlanıyor.

Tarife Kontenjanı
Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için 4412 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekinde yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 16.593 ton olarak belirlendi.

Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 5.531 ton olarak belirlendi.

Tarife Kontenjanının Dağıtılması
Tarife kontenjanı, İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Kararın 4 üncü maddesi çerçevesinde, ilk gelen ilk alır yöntemiyle dağıtılacak.

Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 15 tonu geçemeyecek. Bir ithal lisansı sadece bir ülke veya gümrük bölgesi için düzenlenebiliyor.

Bir başvuru sahibi adına yeni ithal lisansı düzenlenebilmesi için söz konusu başvuru sahibi adına bu Tebliğ kapsamında en son tahsis edilen ithal lisansının belge tarihi üzerinden en az 30 gün geçmiş olması ve daha önce düzenlenen ithal lisansı kapsamındaki eşyanın tüm ithalat işlemlerinin tamamlanmış olması gerekiyor.

24.08.2021 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4412 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 3 (üç) yıl süre ile geçerli olmak üzere ek mali yükümlülük uygulanmasına karar verilmişti.

Polyester Elyaf İthalatına Ek Mali Yükümlülük ve Tarife Kontenjanı Getirildi haberimiz için tıklayınız.
Resmi Gazete için tıklayınız.
Tebliğ Eki için tıklayınız.
4412 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button