0

Poliester Elyaf İthalatında Uygulanan Anti-Damping Vergisi Askıya Alındı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/44) yer aldı.

Tebliğ ile Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Endonezya Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı menşeli 5503.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan “poliesterden sentetik devamsız lifler (polyester elyaf)” ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlerin kısmen askıya alınmasına ilişkin alınan kararın yürürlüğe konulması amaçlanıyor.

Karar
20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı 9 uncu maddesi çerçevesinde, mevcutta uygulanan dampinge karşı önlemlerin, polyester elyaf ithalatında korunma önlemi kadar olan kısmının korunma önlemi yürürlükte kaldığı sürece askıya alınmasına karar verildi.

Mevcut Önlem
20/4/2018 tarihli ve 30397 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/13) uyarınca Endonezya ve Güney Kore

20/10/2018 tarihli ve 30571 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/36) uyarınca ÇHC

4/8/2019 tarihli ve 30852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/26) uyarınca Hindistan, Tayland ve Tayvan

menşeli “poliesterden sentetik devamsız lifler (polyester elyaf)” ithalatında dampinge karşı önlemler yürürlüğe konulmuştu.

Gerekçe
Söz konusun askıya alma kararı ile ilgili olarak 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı 9 uncu maddesi çerçevesinde, ithalatta korunma önlemlerine ilişkin mevzuat kapsamında korunma önlemi uygulanan bir malın ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemler, korunma önleminin yürürlükte kaldığı süre ile sınırlı olmak kaydıyla kısmen veya tamamen askıya alınabileceği ve bunların nevi değiştirilebileceği vurgulandı.

Polyester elyaf ithalatında korunma önleminin yürürlüğe konulması nedeniyle, mevcutta uygulanan dampinge karşı önlemlerin kısmen askıya alınması için gerekli şartın bulunduğu anlaşıldığı belirtildi.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat