0

Petrol Piyasası ve Petrol Gazları Lisans Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapıldı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yer aldı.

Söz konusu her iki yönetmeliğin “Süre Uzatımı” başlıklı 16. Maddelerine yeni bir fıkra eklendi.

Eklenen yeni fıkra şu şekilde;

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
16. Süre Uzatımı
“Bayilik lisansı süre uzatımı başvuruları, başvuru belgelerinin eksiksiz olması ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer şartları sağlaması koşuluyla bu maddenin ikinci fıkrasında yer alan iki aylık süre şartı uygulanmaksızın sonuçlandırılır. Başvuru belgelerinin herhangi birinde eksiklik olması veya ilgili mevzuatta belirtilen koşullardan herhangi birinin sağlanmaması durumunda başvuru iade edilir.”

Eklenen bu fıkra ile en yürürlükteki lisans süresinin bitiminden en az iki ay önce başvuru yapılması şartı kaldırıldı. Başvuru evraklarını ve şartlarının eksiksiz yerine getirilmesi gerekiyor.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) Piyasası Lisans Yönetmelik
16.Madde Süre Uzatımı
“LPG otogaz bayilik lisansı süre uzatımı başvuruları, başvuru belgelerinin eksiksiz olması ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer şartları sağlaması koşuluyla bu maddenin ikinci fıkrasında yer alan iki aylık süre şartı uygulanmaksızın sonuçlandırılır. Başvuru belgelerinin herhangi birinde eksiklik olması veya ilgili mevzuatta belirtilen koşullardan herhangi birinin sağlanmaması durumunda başvuru iade edilir.”

Eklenen bu fıkra ile en yürürlükteki lisans süresinin bitiminden en az iki ay önce başvuru yapılması şartı kaldırıldı. Başvuru evraklarını ve şartlarının eksiksiz yerine getirilmesi gerekiyor.

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tıklayınız.
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button