0

Pamuk İthalatında Anti-Damping Uygulaması Yürürlükten Kalktı

Duyuruda; 17 Nisan 2016 tarihli 29687 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 2016/7 numaralı Tebliğ ile ABD menşeli 5201 GTİP’li “karde edilmemiş veya penyelenmemiş pamuk” ithalatına yönelik olarak Ticaret Bakanlığı tarafından yüzde 3 oranında uygulanan dampinge karşı önlem uygulamasının, tebliğin yayım tarihinden itibaren 5 yılın 17.04.2021 tarihi itibariyle dolduğu anımsatıldı.

Bakanlığın söz konusu önlemin devamına yönelik herhangi yeni bir soruşturma açmaması nedeniyle tebliğin yürürlükten kalktığı belirtildi.

Related Posts

Call Now Button