0

Pamuk İhracat İşlemleri

Duyuruda, 25 Mayıs 2021 tarih ve 31491 sayı ile Resmi Gazete’de, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in (İhracat 2021/3) yayımlandığı ve söz konusu tebliğ kapsamında İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 40-42 nci sıralar olarak aşağıdaki maddeler eklendiği belirtildi.

40- Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş), (hidrofil veya ağartılmış pamuklar hariç) (GTP: 52.01),
41- Pamuk döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil) (GTP: 52.02),
42- Pamuk (karde edilmiş veya penyelenmiş) (GTP: 52.03).

Duyurunun devamında, Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atıfla söz konusu ürünlerin ihracat işlemleri ile ilgili sürecin İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından yürütüleceğinin talimatlandırıldığı bildirildi.

Bu kapsamda, ilgili ürüne ait ebirlik sistemi üzerinden yapılacak ihracata ilişkin başvuruların İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin onay masasına düştüğü, yapılan kontroller neticesinde söz konusu eşyaya ilişkin ihracat işlemlerinin sonuçlandırılmakta olduğu bildirildi.

İTKİB Genel Sekreterliğine onay masasına düşen mezkur ürüne ait ihracat beyannamesinin değerlendirilmesi aşamasında sırasıyla;
• İhracatçı firma tarafından hazırlanan taahhütname ve belgeler İTKİB Genel Sekreterliğine ebirlik sistemi üzerinden iletilir.
• Genel Sekreterlik tarafından, ihracatçı firmanın ibraz etmiş olduğu bilgi ve belgelerin ön incelemesi yapılır, eksiklik var ise ihracatçı firmadan talep edilir.
• Genel Sekreterliği tarafından kontrolleri yapılan bilgi ve belgeler nihai değerlendirmenin yapılması akabinde, onay masasında bekleyen ihracat beyannamesinin olumlu veya olumsuz olarak sonuçlandırıldığı bilgisi sistem üzerinden başvuru sahibi firmaya iletilir.

Söz konusu ürünlere ilişkin ihracat yapacak firmaların, işlemlerinin hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için yukarıda yer alan hususlara azami dikkat gösterilmesinin önem arz ettiği, söz konusu süreç boyunca ihracatçı firma ya da alıcı firmaların sadece İTKİB Genel Sekreterliği ile iletişim halinde olmaları, doğrudan bakanlığa başvuruda bulunmamaları gerektiği belirtildi. Aksi bir durumun, süreçte bilgi karışıklığına yol açtığına ve onay süreçlerini de uzatabildiği ifade edildi.

Diğer taraftan, ihracatçı firmaların her zamanki gibi normal ihracat prosedürlerini izlemeleri ile birlikte yapmalarını gerektirecek başka ilave bir işlem bulunmadığı aktarıldı.

Bununla birlikte, bahse konu ihracatçı firmaların kayıt aşamasında değerlendirme yapılabilmesini teminen talep edilen bilgi ve belgeleri, tam ve eksiksiz bir şekilde hazırlayarak İTKİB Genel Sekreterliğine iletmeleri gerektiği kaydedildi.

Taahhütnameye ulaşmak için tıklayınız.

Organik Pamuk Tablosuna ulaşmak için tıklayınız.

Kullanma Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button