0

Pakistan Soda Külü Anti-Damping Soruşturması Başlattı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) “Pakistan / Anti-Damping Soruşturması (Soda Külü)” hakkında bir duyuru yayımladı.

Duyuruda; Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla, Pakistan Ulusal Tarife Komisyonu (Komisyon) tarafından ülkemiz menşeli “Soda Külü” (2836.20 Gümrük Tarife Pozisyonunda yer alan) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması başlatıldığı bildirildi.

Anti-damping soruşturması bildiriminde, soruşturmaya taraf olmak isteyenlerin taleplerini soruşturma açılış bildiriminin yayımlanmasından itibaren 10 takvim günü içinde, soruşturmaya ilişkin hazırlayacakları bilgi ve belgeleri ise açılış bildiriminin yayımlanmasından itibaren 45 takvim günü içinde soruşturma otoritesine sunmaları gerektiği, soruşturma kapsamında yayımlanan “Soru Formu” ve “Şikâyetin Gizli Olmayan Kopyası”nın, Komisyon’dan temin edilmesini müteakip iletileceği ifade edildi.

Duyuruda ayrıca, Ticaret Bakanlığı’nın “Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) “Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen “Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın (Usul Esaslar) incelenmesinde fayda görüldüğü ifade edildi.

Related Posts

Call Now Button