0

“Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin İthalat 2021/14 Sayılı Tebliğ Uygulamaları”

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü muhatap “Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin İthalat 2021/14 Sayılı Tebliğ Uygulamaları” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, 31.12.2020 tarihli 31351 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de “Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/14) yayımlanarak 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girdiği anımsatıldı. Önceki Tebliğ 2020/14’ e göre 3910.00 GTİP, 3307.10.00.90.19, 3305.30.00.00.00, 3307.20.00.00.00 GTİP’leri için mülga Tebliğ 2020/14 gereği içeriğinde yasaklı maddelerin bulunmadığına dair taahhütname vererek (Kod 1019 içeriği) işlemler yapılabildiği belirtildi.

2021/14 sayılı Tebliğde söz konusu maddeler için taahhütnamenin kaldırıldığı ifade edildi.

Söz konusu GTİP’lerin 2021/14 sayılı Tebliğin EK-3-A OTİM ihtiva eden listesine alındığı belirtilerek. İGDM üyelerinden gelen talepler sebebiyle, söz konusu işlemlerde taahhütname uygulaması kalktığından konuya ilişkin uygulamalarda hangi birime başvurulacağı, başvurunun nasıl yapılacağı, başvuruya gerek olup olmadığı konularının açıklığa kavuşturulması istendi.

Related Posts

Call Now Button