0

Özbekistan’da Girişimcilere Vergi Avantajı Sağlandı

İmzalanan karara göre, 1 Ocak 2022’den 1 Ocak 2031’e kadar Karakalpakistan’ın Muynak ilçesindeki yerel sanayi, tarım ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren ticari kuruluşlar için gelir vergisi, ciro vergisi, sosyal vergi, kişisel gelir vergisi üzerinden belirlenen vergi oranları yüzde 1 olarak belirlendi. Emlak vergisi, arazi vergisi ve su kullanım vergisi oranlarının bu vergiler için hesaplanan miktarın yüzde 1’i olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.

1 Ocak 2025 tarihine kadar Harezm bölgesinin bazı ilçelerinde ticari kuruluşlardan alınan gelir vergisi (klasterler hariç), tüzel kişilerden alınan arazi vergisi, tüzel kişiler için emlak vergisi yüzde 50 oranında azaltılacak. Belirlenen prosedüre göre oluşturulan liste kapsamında, kendi üretim (hizmet verme) ihtiyaçları için ithal edilen ve Özbekistan’da üretilmeyen hammadde ve malzemeler gümrük vergisinden muaf tutulacak.

Harezm bölgesinde, yeni dikilen bahçelerin, bağların ve dut bahçelerinin topraklarına, sıra ağaç dikimi aralarından tarım ürünleri ekimi için kullanılmasına bakılmaksızın, tüzel kişilerden alınan arazi vergisi ödemesi için imtiyazlı süre beş yıl olarak belirlendi.

1 Ocak 2022 – 1 Ocak 2027 döneminde Aral Denizi bölgesinde faaliyet yürüten küçük ölçekli işletmelere fabrika inşası için gerekli ekipman ve makinelerin ülkenin diğer bölgelerinden ithalatı ve ürettikleri katma değeri yüksek ürünlerin ülkenin diğer bölgelerine teslimi ile ilgili demiryolu taşımacılığı ulaşım masraflarının yüzde 50’si karşılanacak.

Bu dönemde, ihracatçıların ürettiği katma değeri yüksek ürünler ihraç edilirken, bunların Hazar Denizi’ne taşınmasıyla ilgili nakliye maliyetlerinin tam olarak karşılanmasına yönelik bir prosedür uygulamaya konulacak.

Related Posts

Call Now Button