0

Oyuncak İmalinde Kullanılan Bazı Parçaların İthaline Yönelik Tarife Kontenjanı Uygulama Tebliği Çıktı

Bugün yayınlanan 1. Mükerrer Resmi Gazetede İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/5) yer aldı. Tebliğ ile 4275 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar’da belirtilen ürünlere ilişkin olarak Tarife Kontenjanı Dağıtımı yöntemi, başvuru ve kullanım usul ve esaslarının düzenlenmesi amaçlanıyor.

Buna göre;

Oyuncak imalatında kullanılan baskı devre ve ses mekanizmalarının ithalatında 15 Şubat 2022 tarihine kadar, bu tarih dahil olmak üzere tarife kontenjanı uygulanacak.

9503.00.75 GTP’de yer alan baskı devrelerin ithalatında 675.000 KG olmak üzere ve 9503.00.95 GTP’de yer alan ses mekanizmalarının ithalatında 600.000 KG olmak üzere 15 Şubat 2022 tarihine kadar Gümrük Vergisi 0 (sıfır) olarak uygulanacak.

Tarife Kontenjanı Dağıtımı Başvuru Usul Ve Esasları
Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, 9503.00.75 ve 9503.00.95 GTP yer alan ve tanımları Tebliği Ek-1’inde belirtilen eşyaların ithalatında karşılarında gösterilen miktarlarda açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, sadece söz konusu eşyayı üretiminde hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayicilere, talep toplama yöntemi ile yapılacak.

Başvurular, sanayiciler tarafından bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on beş iş günü içerisinde, Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan “E-İşlemler/İthalat Belge İşlemleri” bölümündeki “E-İmza Uygulamalarına Giriş” altındaki “İthalat Belge İşlemleri” kısmından elektronik imza ile yapılacak.

Dağıtım
Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarı ile eşit veya bu miktardan daha az olması durumunda talepler tam olarak karşılanabilecek.

Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise dağıtım; geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, fiili sarfiyat, üretim miktarı, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, toplam ithalat miktarı ve önceki yıllarda kendilerine tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları kriterlerinden bir veya birkaçı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilecek.

İthal lisansının düzenlenmesi, bildirimi ve kullanımı
Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranacak.

Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilecek. Düzenlenecek ithal lisansları 15/2/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerli olacak.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Tebliğ eki için tıklayınız.

4275 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın yer aldığı haber için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button