0

ÖTV Matrahı Tespiti

Yazıda, Ticaret Bakanlığına intikal eden olaylardan, özellikle cep telefonu ithalatı ile ilgili olarak, ithalat esnasında oluşan, KDV`li olarak düzenlenip bu şekilde ödenen ardiye faturalarının ÖTV matrahının tespitinde ne şekilde işleme tabi tutulacağı; 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli listelerde yer alan eşyaların ÖTV matrahının tespitinde, daha önce vergilendirilmesi nedeniyle 3065 sayılı KDV Kanununun 21/c maddesi çerçevesinde KDV matrahına dahil edilmeyen unsurların ÖTV matrahına dahil edilip edilemeyeceği hususunda tereddüt hasıl olduğu belirtildi.

Konu ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 6/1/2022 tarihli yazısına atıfla; 8517.12.00.00.11 GTİP numarasında beyan edilen ÖTV’ye ve TRT Bandrolüne tabi eşyalara ilişkin olarak, KDV matrahına bandrol ücreti de dahil edildikten sonra oluşan tutar üzerinden ÖTV hesaplanması gerekmekle birlikte, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununu eki (IV) sayılı listede bulunan malın ithalinden önceki ardiye hizmet bedelinin, KDV`den istisna olsun ya da olmasın, ithalat sırasındaki ÖTV matrahına dahil edilmesi gerektiği iletildi.

Yine Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 1/3/2022 tarihli yazısına atıfla; yukarıda belirtilen görüşün, ithalatta matrahın 3065 sayılı KDV Kanununda belirtilen usule göre belirlenmesinin geçerli olduğu tüm durumlar için uygulanması gerektiğinin değerlendirildiği belirtildi.

Related Posts

Call Now Button