0

ÖTV Kanununda Değişiklik Yapıldı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yer aldı.

Söz konusu düzenlemenin 8.maddesinde yer alan ifade şu şekilde,

“MADDE 8 – 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “satışlarda malların alıcıya teslimi” ibaresi “satışlarda, (I), (II) ve (IV) sayılı listelerdeki malların alıcıya, (III) sayılı listedeki malların komisyoncuya veya konsinyi işletmeye teslimi” şeklinde değiştirilmiştir.”

Buna göre;

Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinasyon suretiyle yapılan satışlarda malları alıcıya teslimi vergiyi doğran olay olarak tanımlanırken söz konusu tanımda yapılan düzenleme ile vergiyi doğuran olayın, Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamında yer alan I, II, IV ve III sayılı listelerde belirtilen ürünler için farklı zamanlarda meydana gelmesi sağlanmış oldu.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button