0

Ortak Geleceğimiz (Our Common Future) Dijital İletişim Kampanyası

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından “Ortak Geleceğimiz” ana teması ile bir dijital iletişim kampanyası yürütülecek.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından, katılım öncesi AB mali yardımları kapsamında hayata geçirilen projelerin görünürlüğünü arttırmak ve daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamak amacıyla 15-22 Şubat tarihleri arasında “Ortak Geleceğimiz” ana teması ile bir dijital iletişim kampanyası yürütülecek.

Bu bağlamda, Türkiye’de yürütülen AB Projelerinin kazanımlarının 15 Şubat 2021 tarihinde kamuoyuyla paylaşılması öngörüldüğü belirtildi.

Ortak Geleceğimiz dijital iletişim kampanyası ile;

• Türkiye-AB mali işbirliğinin 2014-2020 döneminde belirlenen 5 hedeften biri olan “Ortak İletişim Çalışmaları Yürütmek” odağında AB projeleri yürüten tüm kurum ve kuruluşlarla ilk olma özelliği taşıyan bir dijital iletişim kampanyasının hayata geçirilmesi ve devamlılığının sağlanabilmesi,

• Kurum ve kuruluşlar arasında ortak bir söylem ve strateji geliştirerek iş birliği içinde ortak bir kampanya ve farkındalık yükseltme çalışmasının sağlaması ve bu amaçla daha fazla kişiye ulaşılması,

• AB katılım öncesi mali yardımları ile hayata geçirilen projelerin sonuçlarının, hayata ve insana dokunan yönlerinin ve vatandaşların yaşam koşullarına katkılarının anlatılması,

• AB mali yardımlarının bölgesel kalkınmadaki rolünün, AB tarafından aday ülkeler için sunulan finansman olanaklarının ve AB tarafından fonlanan projelerin sonuçlarının Türkiye’ye olan katkılarının paylaşılması,

• AB projelerinin bir parçası olmaları için insanların ve kurumların cesaretlendirilmesi hedeflendiği açıklandı.

Related Posts

Call Now Button