0

Öncelikli Ürün Listelerine Yeni Sektörler Eklendi

27 Şubat Cumartesi günü yayınlanan Resmi Gazetede Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ yer aldı.

Değişiklik ile Tebliğde NACE kodlarıyla birlikte belirtilen sektörlere ilişkin listeler belirleniyor.

Orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip kritik önemi olan ürünlerden bazıları sektörler bazında bu Tebliğe ekli listeler şeklinde ilan ediliyor. Değişiklikten önce yalnızca makine sektörüne ilişkin öncelikli ürün listesi belirlenmişti.

Buna göre,

Kimya sektörüne ilişkin öncelikli ürünler, Ek-1’de
Eczacılık sektörüne ilişkin öncelikli ürünler, Ek-2’de
Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler İmalatına ilişkin öncelikli ürünler, Ek-3’te
Bilgisayar, Elektronik ve Optik sektörüne ilişkin öncelikli ürünler, Ek-4’te
Elektrikli Teçhizat sektörüne ilişkin öncelikli ürünler, Ek-5’te
Makine sektörüne ilişkin öncelikli ürünler, Ek-6’da
Ulaşım Araçları sektörüne ilişkin öncelikli ürünler, Ek-7’de
Diğer sektörlere ilişkin öncelikli ürünler, Ek-8’de

yer alan listelerde belirlendi.

Resmi Gazete için tıklayınız.
Tebliğ ekleri için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button