0

Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Güncellendi

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yer aldı.

Yönetmelik ile ilk, periyodik ve stok muayeneleri yapılan ölçü ve ölçü aletlerinden alınacak muayene ve damgalama ücretlerinin belirlendi.

Buna göre;

Uzunluk, alan, hacim, ağırlık ölçüleri, tartı aletleri, areometreler, hububat muayene aletleri, elektrik, su, gaz ve ısı sayaçları, su haricindeki sıvıların ölçüm sistemleri, su satış pompaları, taksimetreler, naklimetreler, akım ve gerilim ölçü transformatörleri, egzoz gazı emisyon ölçme cihazları, takograf cihazları, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğal gaz sayaçları, hız ihlal tespit donanımları ile demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlarının ilk, periyodik ve stok muayeneleri sonunda damgalanan veya damga yerine belge verilenler ile elektrik, su ve gaz sayaçları tamir ve ayar istasyonlarının ilk ve periyodik muayenelerinden alınacak ücretlere aşağıdaki linkte yer alan ücret listesinden ulaşabilirsiniz.

Genel Muayene Ücreti
Genel Muayene ücreti, ortalama hız ölçüm koridorunun uzunluğunun ölçülmesi ve giriş ile çıkış kesimlerinin birlikte çalışabilirliğine ve ölçüm doğruluğuna ilişkin genel kontroller için alınacak ücret olarak belirtiliyor.

Donanım Muayene Ücreti
Donanım Muayenesi ücreti ise çok şeritli ortalama hız ölçüm koridorlarında, Genel Muayene ücretine ilave olarak koridor giriş ve çıkışındaki her bir şeritte bulunan donanımların münferit kontrolleri için ayrı ayrı alınacak ücretler olduğu belirtiliyor.

Söz konusu Yönetmeliğe “Geçiş hükümleri” başlığıyla yeni bir geçici madde eklendi. Buna göre;

31/12/2021 tarihine kadar yapılacak ilk, periyodik ve stok muayenelerde, bir beyannamede yer alan ölçü ve ölçü aletleri sayısının;
0-200 adedi için % 100’ü,
201-500 adedi için % 80’i,
501-1000 adedi için % 60’ı,
1000 adetten fazlası için % 40’ı,
oranında muayene ve damgalama ücreti alınacak.

Aynı beyannamede farklı muayene ve damgalama ücretine sahip ölçü ve ölçü aletlerinin bulunması durumunda, yukarıdaki kademelere bağlı olarak toplam muayene ücreti hesaplanırken ölçü ve ölçü aletleri muayene ücreti en yüksek olandan en düşük olana doğru sıralanacak.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button