0

Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısının Tarihi ve Yeri Belli Oldu

İGMD tarafından, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın 26 Şubat 2022 Cumartesi Günü Saat 10.30’da Cihat ANCIN Eğitim Salonu’nda yapılacağı duyuruldu.

Toplantının gerçekleştirileceği adres olarak; “İstanbul Tophane Kemeraltı Cad. No: 35 Kalaycıoğlu İşhanı Kat:2’deki Cihat ANCIN Eğitim Salonu’nu” olarak belirlendi.

Öte yandan, birinci toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının 12 Mart 2022 Cumartesi Günü Saat 10:30’da, İstanbul Harbiye Gümüş Cad. No:4’teki Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryum&Fuayeleri Salonu’nda, yapılacağı belirtildi.

Toplantının gündem maddeleri şöyle:
1- Yoklama,

2- Açılış ve Başkanlık Divanı’nın teşekkülü ve Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

3- ATATÜRK, Şehitlerimiz ve Meslektaşlarımızdan ebediyete intikal edenler için Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

4- Yönetim Kurulunun 2020/2021 yılına ait Faaliyet Raporu ve Mali Raporlarının sunumu ve müzakeresi,

5- Denetleme Kurulu Raporlarının sunumu ve müzakeresi,

6- Yönetim Kurulunun İbrası,

7- Denetleme Kurulunun İbrası,

8- 2022 yılı Muhammen Bütçesinin görüşülmesi, kabulü ve fasıllar arasında Yönetim Kurulu’na aktarma yetkisinin verilmesi,

9- Seçime katılan grupların temsilcilerinin Genel Kurula hitabı,

10- Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ve Danışma Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin Seçimi,

11- Dilekler ve Kapanış.

Related Posts

Call Now Button