0

OECD Meyve ve Sebze Şeması

Duyuruda, Ticaret Bakanlığı yazısına özetle, tarım ürünlerinin uluslararası ticaretine yönveren standartların oluşturulması ve uygulanması çalışmalarının Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu ile İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) olmak üzere iki ayrı uluslararası organizasyon tarafından gerçekleştirildiği ve söz konusu çalışmalara Türkiye’de aktif katılım ve katkı sağlandığı bildirildi.

Duyurunun devamında, 1-2 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen OECD Meyve ve Sebze Şeması toplantısında ele alınan sofralık üzüm broşürünün ekli örneğine ilişkin görüş ve değerlendirmelerinin (özellikle çil (speckles) özrüne broşürde yer verilip verilmemesi, söz konusu özrün Sınıf I ve Sınıf II kapsamındaki hafif yüzey kusurları kapsamında ele alınmasının yeterli olup olmayacağı ile 43. ve 44. fotoğraflar başta olmak üzere) ilgili Bakanlığa iletilmek üzere en geç 9 Ağustos 2021 tarihine kadar yasmeyve@iib.org.tr adresine iletilmesi belirtildi.

Related Posts

Call Now Button