0

Nispi Aidat Ödemeleri: “Düzenleme Yapılmasına İhtiyaç Bulunmadı”

Yazıda, Gümrük Müşavirleri Derneklerinin “İhracatçı Birlikleri Nispi Aidat Hakkında” yazısına atıfla, 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’da nispi ödemenin ne zaman yapılacağı konusunda düzenleme bulunmaması nedeniyle, gümrük müşavirlerinin ihracatçı adına yapmış olduğu nispi ödemelerini ihracatçı firmalardan tahsil etmekte çeşitli zorluklar yaşandığının ifade edildiği hatırlatıldı. Nispi ödemenin gümrük beyannamelerinin tescili aşamasında yapılması yerine ihracatçı birlikleri ile ihracatçı firmalar arasında belirlenecek periyotlarda ödenmesini sağlayacak bir entegrasyonun sisteme dahil edilmesine yönelik düzenleme yapılmasının talep edildiği anımsatıldı.

Yazının devamında, hâlihazırda nispi ödemenin, ihracat işleminin ihracatçı birlikleri tarafından kayda alınması esnasında tahsil edildiği, beyannamenin e-birlik sistemine girişinin gümrük müşaviri tarafından yapılıyor olsa bile, nispi ödemenin ihracatçı tarafından gerçekleştirilmesinin mümkün olduğu hatırlatıldı. Gümrük müşaviri tarafından sisteme girişi yapılan bir beyannameye ilişkin ödemenin ihracatçı tarafından yapılabilmesi için ihracatçının e-birlik sisteminde kullanıcı kaydının bulunmasının yeterli olduğu belirtildi. Dolayısı ile ihracatçı ile gümrük müşaviri arasında varılacak mutabakat doğrultusunda ödemenin ihracatçı tarafından yapılmasının önünde engel bulunmadığı ifade edildi.

Diğer taraftan, ilgili mevzuatın yanı sıra TİM ve İhracatçı Birliklerinin talimatlarında nispi ödemenin gümrük müşaviri ya da ihracatçının kendisi tarafından yapılması için bir yönlendirme ya da kısıtlama bulunmadığı aktarıldı. Hâlihazırda uygulama günlük iş akışı içerisinde gümrük müşavirleri ile ihracatçıların serbestçe mutabık kaldığı şekilde yürüdüğünün altı çizildi.

Ödemenin yalnızca ihracatçılar tarafından yapılması yönünde bir düzenlemenin ise Borçlar Kanunu başta olmak üzere yürürlükteki mevzuatın yanı sıra, ticaretin temel akışına da aykırılık teşkil edeceği vurgulandı. Zira bir edimin ifası bizzat mükellef tarafından yapılabileceği gibi, mükellefin vekil tayini ettiği kişiler veya diğer taraflarca yerine getirilmesinin mümkün bulunduğuna işaret edildi.

Yazıda son olarak, yukarıda sayılan nedenlerle nispi aidat ödeme yönteminde, talep edilen meyanda bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç bulunmadığı belirtildi.

“Nispi Aidat Ödemelerini İhracatçı Birlikleri Üstlenmeli” başlıklı haberimiz için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button