0

NCTS Nakit Teminatları Mal Müdürlüğünden Teyit Edilmeden İşlem Tamamlanmayacak

Yazıda, 4. Seri nolu Gümrük Genel Tebliğinin 4 üncü maddesinde, transit işlemlerinde taşınan eşyaya ilişkin doğabilecek vergi ve diğer yükler için teminat türlerinin ulusal ve ortak transit rejimlerinde tek bir transit işlemini kapsayan bireysel teminat veya birden fazla işlemi kapsayan kapsamlı teminat şeklinde olabileceği belirtildiği, aynı Tebliğin “Bireysel Teminat başlıklı” 7 nci maddesinde ise;

“(1) Bireysel teminat;

a) Tedavülde olan nakit Türk Lirası, işlem tarihinde T.C. Merkez Bankası tarafından ilan edilecek değerleri üzerinden kabul edilen hazine tahvil ve bonoları ve T.C. Merkez Bankası tarafından kabul edilen ve bu Bankanın belirlediği döviz kuru üzerinden hesaplanan dövizler,

b) Ortak transit işlemlerinde Ek-1’de; ulusal transit işlemlerinde ise Ek-2′ de yer alan teminat mektubu, şeklinde olabilir”

şeklinde açıklandığı iletildi.

Yazıda devamla, son zamanlarda Ticaret Bakanlığına intikal eden olaylardan bazı transit işlemlerinde nakit teminat türünün seçilmesine rağmen fiilen hiç bir ödemenin yapılmadığı, fiziken nakit teminat makbuzu düzenlenmediği ve sisteme eklenmediği, ilgili Mal Müdürlüklerinde bu yönde bir işleme rastlanmadığı, gerçekte hiç bir teminat ödemeden eşyanın transit işlemlerinin gerçekleştirilmeye çalışıldığı aktarıldı.

Bu kapsamdaki olası suistimallerin önlenmesi doğrultusunda nakit teminat sorgulamasının doğrudan NCTS programından yapılması ve bu şekilde teyit edilmeyen nakit teminat beyanlarına konu transit refakat belgelerinin sistem tarafından serbest bırakılmasının engellenmesi yönünde düzenleme yapılması için Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne 3.10.2022 tarihli yazı ile bildirildiği ifade edildi.

Yazıda son olarak, anılan değişiklikler gerçekleştirilinceye kadar transit refakat belgelerinde nakit teminat tercihinin/seçeneğinin kullanıldığı durumlarda teminatın gerçekte ödenip ödenmediğinin ilgili Mal Müdürlüğü’nden yazılı olarak teyit edilmeden işlemlerin ikmal edilmemesi gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button