0

Naylon İpliklere Ek Mali Yükümlülük Geldi

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede 6221 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Naylon veya Diğer Poliamidlerden İpliklerin İthalatına Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar ve İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/3) yer aldı.

Karar 26.1.2022 tarihli ve 31731 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/1) ile açılan soruşturma sonucunda alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Korunma Önlemi
5402.31, 5402.32.00.00.00, 5402.45, 5402.51 ve 5402.61 GTPlerde sınıflandırılan Naylon ve Poliamidlerden İpliklerin ithalatında 3 yıl süre ile Ek Mali Yükümlülük uygulanmasına karar verildi.

Tarife Kontenjanı
Dünya Gümrük Örgütünün Kararları ışığında gelişmekte olan ülkeler için tarife kontenjanı uygulanması sağlandı. Haberin devamında isimleri verilen ülkelerin korunma önleminden muaf tutulması için Tarife Kontenjanı açıldı.

Tarife Kontenjan miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde, belirtilen ülkeler ve gümrük bölgeler menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 2.986 ton olarak belirlendi. Her bir ülke veya gümrük bölgesi için her bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 995 tonu geçemeyecek.

Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız.
Tebliğ için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button