0

Muratbey Gümrük Müdürlüğüne Beyanname Teslimi

Muratbey Gümrük Müdürlüğü tarafından “Beyanname Teslimi” hakkında bir Müdürlük Emri yayımladı.

Yayımlanan Müdürlük Emri ile Muratbey Gümrük Müdürlüğünün 2018/88 sayılı Müdürlük Emrinin güncellendiği belirtildi. 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliğinin 14 Nolu ekinde yapılan değişiklikle, serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin gümrük idarelerine tek nüsha olarak verilmesi ve bunların da sadece gümrük idarelerinde arşivlenmesi hükme bağlandığı bildirildi.

Son dönemde işlemleri tamamlanmış antrepo ve ithalat beyannamelerinin gümrük arşivine tesliminde gecikmeler yaşandığı, bazı antrepolardan hiç teslim alınmadığı veya ilgisiz davranıldığının gözlemlendiği belirtilerek, gerek denetim elemanlarınca ve gerekse adli yargı mercilerince talep edilmesi durumlarında arşivde bulunamayan beyannamelerle alakalı zamanında müspet bir bilgi verilemediğinden sıkıntılar yaşandığı vurgulandı.

Bu itibarla; belirtilen olumsuz durumların yaşanmaması için;

1- Basitleştirilmiş usulde (Taşı tüstü) işlemi biten Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamelerinin
Supalan Gözetim Memurlarınca alınarak arşive teslimi,

2- Geçici Depolama alanlarında işlem gören Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamelerinin arşiv memurunca “Arşiv Nüshası Teslim Alındı” kaşesinin tatbik edilmesine müteakip eşyanın tesliminin sağlanması, takibin geçici depolarda görevli ambar memurlarınca yapılması,

3- Antrepolarda işlemleri tamamlanan antrepo beyannameleri ile “KAPANMIŞ” statüde bulunan ithalat beyannamelerinin arşiv nüshası teslim alınmadan eşyanın antrepo işleticisince teslim edilmemesi,

4- Antrepoda teslim alınan Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamelerinin ve Antrepo beyannamelerinin mutlak surette 15 günde bir antrepo işleticisi ve antrepoda görevli YGM personeli tarafından müştereken arşive tutanak ile tesliminin yapılması ve bu tutanakların en az iki nüsha halinde tanzimi ile tutanakların hem arşivde hem de antrepoda muhafaza edilmesi gerektiği belirtildi.

Müdürlük Emrinin yayımlandığı 1 Mart 2021 tarihten itibaren zamanında teslim edilmeyen beyannameler ile alakalı adli merciler ve denetim mekanizmasınca yürütülen soruşturmalara zamanında cevap verilmemesinden kaynaklı durumlarda başta kamu görevlileri ile antrepo işleticisinin doğrudan sorumlu tutulacağı bildirildi.

Related Posts

Call Now Button