0

Mücbir Sebep – Ek Süre Onayı

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Mücbir Sebep – Ek Süre Onayı hakkında bir duyuru yayımladı.

Duyuruda Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla; “18 Mart 2020 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine/izinlerine; en geç belge/izin süresi sonundan itibaren belge için üç (3) ay içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne, izin için ise bir (1) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine müracaat edilmiş olması halinde, ilave süre talebinin uygun görüldüğü tarihten itibaren, İhracat: 2006/12 Sayılı Tebliğ’in 25 ve 49’uncu maddeleri çerçevesinde 6 (altı) aya kadar ek süre verilmesinin,

Onay tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı henüz kapatılmamış vergi resim harç istisnası belgelerine ve işbu onay tarihinden önce kullanılmış belgesiz ihracat kredilerine; vergi resim harç istisnası belgelerine konu işlemler için, vergi resim harç istisnası belgesi kapsamında en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Ticaret Bakanlığına, belgesiz ihracat kredisi kapsamında ise en geç kredinin istisnadan yararlanma süresinin sonunu takip eden 1 (bir) ay içerisinde ilgili bankaya müracaat edilmesi halinde, ihracat süresi (ek süre dahil) bitim tarihinden itibaren yapılan işlemlerin taahhüde sayılabilmesi ve vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılabilmesini teminen, İhracat: 2017/4 sayılı Tebliğ’in 17 ve 22’nci maddeleri çerçevesinde 12 (on iki) aya kadar ek süre verilmesinin,

Onay tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibariyle taahhüt hesabı henüz kapatılmamış D3 kodlu dahilde işleme izin belgelerine; belge süresi içinde veya en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Ticaret Bakanlığının ilgili bölge müdürlüğüne müracaat edilmiş olması halinde, ilave süre talebinin uygun görüldüğü tarihten itibaren, İhracat: 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 25’inci ve 49’uncu maddeleri ile İhracat: 2005/2 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ’in 11’inci ve 12’nci maddeleri çerçevesinde 6 (altı) aya kadar ek süre verilmesinin onaylandığı ifade edildi.

Duyuruda ayrıca onayın 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılacağı belirtildi.

Related Posts

Call Now Button