0

Moğolistan’ın Maden İhracat Kazancı Artıyor

Moğolistan’da madencilik sektörü ülke GSYİH’sının yüzde 24’ünü, sanayi sektörünün yüzde 69’unu, doğrudan yabancı yatırımların yüzde 77’sini ve ihracatın yüzde 93’ünü oluşturuyor. Moğolistan Madencilik ve Ağır Sanayi Bakanlığı, geçen yıla göre devlet bütçesinin toplam gelirinin 13.362,3 milyar MNT olduğunu ve bunun yüzde 29,6’sınına karşılık gelen 4.114,4 milyar MNT’sini yalnızca madencilik sektöründen elde edildiğini bildirdi.

Salgın öncesinde yılda 30 milyon tonun üzerinde kömür ihraç eden Moğolistan, geçen yıl 16.138 bin ton kömür ihraç etti. Maden ihracatı hacmindeki düşüşe rağmen, dünya pazarındaki yüksek emtia fiyatları ve pandemiye verilen tepki sonucunda 2021 yılında ihracattan elde edilen gelir önceki yıllara eşit oldu. Örneğin, ülke 2018 yılında 36.265 bin ton kömür ihraç ederek 2,8 milyar ABD doları, 2019 yılında 36.604 bin ton kömür ihraç ederek 3,1 milyar ABD doları, 2020 yılında 28.677 bin ton kömür ihraç ederek 2,1 milyar ABD doları kazandı. 2021 yılında ise 16.138 bin ton kömür ihracatı gerçekleştirirken 2,8 milyar ABD doları kazanç elde etti.

2021’de bakır konsantresinin fiyatı yükseldi. 2017 yılında 1.447 bin ton bakır konsantresi ve cevheri ihraç ederek 1,6 milyar ABD doları gelir elde ederken, geçen yıl 1.283 bin ton bakır satışı ve 2,9 milyar ABD doları gelir elde etti.

Kömür ihracatının yüzde 85’i Gashuunsukhait ve Shiveekhuren sınır kapılarından, konsantre bakır ihracatının yüzde 54’ü – Gashuunsukhait üzerinden ve yüzde 46’sı Zamyn-Uud sınır kapısından gerçekleştirildi.

Related Posts

Call Now Button