0

Menşe Şahadetnamesi ve Tedarikçi Beyanı İbraz Süreleri Uzatıldı

13 Şubat Cumartesi günü yayınlanan Resmi Gazetede Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yer aldı.

Yapılan değişiklik ile Gümrük Yönetmeliğinin Menşe şahadetnamesi veya Tedarikçi Beyanı, posta gönderilerinin çıkış bildirimi konularına ilişkin maddelerinde değişikliğe gidildi.

Buna göre;

Çıkış Bildirimi
Posta idaresi tarafından dolaylı temsilci sıfatıyla elektronik beyanı yapılan posta gönderilerinin çıkış bildirimi, taşıyıcıdan bilgi alınmak suretiyle posta idaresince verilebilecek. Eşyanın çıkışına ilişkin bilgiler gümrük idaresince kontrol edildikten sonra çıkış bildirimi onaylanacak.

Menşe Şahadetnamesi ve Tedarikçi Beyanı İbrazı
13.02.2021 tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin veya tedarikçi beyanının 30/6/2021 tarihine kadar gümrük idaresine ibrazı yapılabilecek.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat