0

Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinde “Türkiye” İbaresi Kullanılacak

Yazıda, 4 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2021/24 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde, “Türkiye” markasının güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında, yabancı ülke ve örgütlerle yapılan faaliyet ve yazışmalarda Türkiye’nin isminin “Türkiye” olarak yazılması hususunda hassasiyet gösterilmesi gerektiğinin belirtildiği anımsatıldı.

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığınca Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yapılan girişimler neticesinde Türkiye’nin isminin yabancı dillerdeki karşılıkları yerine “Türkiye” ibaresinin kullanımı hususunun 2 Haziran 2022 tarihinde BM tarafından da onaylandığı belirtildi.

Bu itibarla, ihracat kapsamında gerek elektronik ortamda gerekse manuel olarak düzenlenen menşe ispat ve dolaşım belgelerinin Türkiye’nin isminin yazıldığı bölümlerinde Türkiye’nin adının yabancı dillerdeki karşılıkları yerine “Türkiye” ifadesinin kullanılması gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button