0

Melt Blown Kumaş İhracat İşlemleri

Duyuruda, 18 Mart 2020 tarih ve 31072 sayı ile Resmi Gazete’de, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/5) yayımlandığı ve söz konusu tebliğ kapsamında İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 56.03 GTP ile başlayan ürünler içerisinde yer alan “Yalnız Meltblown Kumaş” da eklendiği anımsatıldı.

Bununla birlikte, söz konusu ürünün ihracatına kayıt verilmesi hususlarında Ticaret Bakanlığınca sadece İTKİB Genel Sekreterliğinin yetkilendirildiği belirtildi. Anılan tarihten itibaren ilgili ürüne ait ebirlik sistemi üzerinden yapılacak ihracatlara ilişkin başvurunun İTKİB Genel Sekreterliği onay masasına düştüğü ve yapılan kontroller sonucunda söz konusu eşyaya ilişkin ihracat işlemlerinin tekemmül ettirildiği ifade edildi.

Melt Blown Kumaşa ait işlemlerin İTKİB Genel Sekreterliğince aşağıdaki şekliyle değerlendirmeye alınacağı aktarıldı.

İhracat Aşamasından Önce (Ön Başvuru):
İmalatçı firmanın, anılan ürün ihracatı aşamasından önce, aşağıda yer alan ön başvuru taahhütnamesini ekleri ile hazırlayıp, İTKİB Genel Sekreterliğine posta, kargo veya elden ibraz etmeleri gerekmekte,

İmalatçı firmanın, organik bağı bulunan ihracatçı firmasının olması halinde; Organik bağ bilgilerini de kapsayacak şekilde imalatçı firma adına hazırlanan ön başvuru taahhütnamesini ekleri ile beraber hazırlayıp Genel Sekreterliğe, posta, kargo veya elden ibraz etmeleri gerekmekte.

Organik bağ ise aşağıda belirtilen koşulların sağlanması halinde oluşmuş sayılacak;

Meltblown kumaş üreticisi olan şirketin en az yüzde 51 oranında ortak olduğu şirket,

Meltblown kumaş üreticisi şirket hissesinin en az yüzde 51’ine sahip ortak ya da ortakların en az yüzde 51 oranında ortak olduğu şirket,

Meltblown kumaş üreticisi olan şirketin halka açık bir anonim ortaklık olması halinde, halka açık kısım düşülmek suretiyle kalan hissenin yüzde 51’ine sahip şirket.

Başvuruya ait belgelerin fotokopi olması durumunda ve fax veya e-posta yolu ile yapılan müracaatların kesinlikle kabul edilmeyeceği bildirildi.

İhracat Aşamasında:
– İhracatçı firma tarafından, ilgili ürüne ait imalatçı adına hazırlanan taahhütname ve ek belgelerin İTKİB Genel Sekreterliğe ebirlik sistemi üzerinden iletilir.

– İTKİB Genel Sekreterliği tarafından, ihracatçı firmanın ibraz etmiş olduğu bilgi ve belgelerin ön incelemesi yapılır, eksiklik var ise ihracatçı firmadan talep edilir.

– İTKİB Genel Sekreterliği tarafından kontrolleri yapılan bilgi ve belgeler nihai değerlendirmenin yapılması akabinde, onay masasında bekleyen ihracat beyannamesinin olumlu veya olumsuz olarak sonuçlandırıldığı bilgisi sistem üzerinden başvuru sahibi firmaya iletilir.

Bu kapsamda, söz konusu ürünlere ilişkin ihracat yapacak firmaların, işlemlerinin hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için yukarıda yer alan hususlara azami dikkat gösterilmesinin önem arz ettiği vurgulandı.

Söz konusu süreç boyunca ihracatçı firma ya da alıcı firmaların sadece İTKİB Genel Sekreterliği ile iletişim halinde olmaları, doğrudan bakanlığa başvuruda bulunmamaları gerektiği kaydedildi. Aksi bir durumun, süreçte bilgi karışıklığına yol açmakta olduğu ve onay süreçlerini de uzatabildiğinin altı çizildi.

Diğer taraftan, İhracatçı firmaların her zamanki gibi normal ihracat prosedürlerini izlemeleri ile birlikte yapmalarını gerektirecek başka ilave bir işlem de bulunmadığı aktarıldı.

Bununla birlikte, bahse konu ihracatçı firmaların kayıt aşamasında değerlendirme yapılabilmesini teminen talep edilen bilgi ve belgeleri, tam ve eksiksiz bir şekilde hazırlayarak İTKİB Genel Sekreterliğe iletmeleri gerektiği, ekte yer alan kullanma kılavuzunda, ihracat aşamasındaki işlemlerin ebirlik sisteminden nasıl yapılacağına ait bilgilerin yer aldığı bildirildi.

İlgili “Ön başvuru taahhütnamesi” için tıklayınız.

İlgili “Organik bağı olan firma ön başvuru taahhütnamesi” için tıklayınız.

İlgili “İhracat aşamasında sunulacak taahhütname” için tıklayınız.

İlgili “Meltblown kumaş tablosu” için tıklayınız.

İlgili “Kullanma kılavuzu” için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button