0

“MDF Ürünlerinde Gümrük Tarife Alt Pozisyonu Tanımlanmalı”


Yazıda, 04.06.2021 tarihli 31501 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan “İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:
İhracat 2006/7)’de değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2021/5) ile
ihracatı kayda bağlı mallar arasında sektördeki üretici firmalar tarafından
üretim ve ihracı yapılan 4410 Gümrük Tarife Pozisyonlu “Ağaçtan veya diğer
odunsu maddelerden yonga levha, oriented strand board (OSB) ve benzeri levhalar”,
4411 Gümrük Tarife Pozisyonlu “Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif
levhalar” ve 4407 Gümrük Tarife Pozisyonlu “Uzunlamasına testere ile biçilmiş
veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm.`yi
geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun olmasın)”
cinsi eşyaların da eklendiği anımsatıldı. Dolayısıyla daha önce ihracı serbest
olan söz konusu eşyaların ihracının kayda bağlanmış bulunduğu belirtildi.

Bu sektörde faaliyet yürüten firmaların uzun yıllardan
bu yana MDF profil, panel, parke gibi ürünlerin üretimi ve ihracatını da
yaptığı ifade edildi. Daha önce yurt dışından işlenmek üzere ithal edilen
MDF’nin sonraki süreçte üretim tesisleri kurulmak sureti ile Türkiye’de
üretilmeye başlandığı ve imal- ihraç edilen ürünlerdeki yerli katkı payının
önemli ölçüde yükseldiği aktarıldı. Buna bağlı olarak ihracatın hacim ve değer
olarak sürekli olarak artış trendine girdiği bildirildi. Sektörde faaliyet
gösteren firmaların 2020 yılında pandemi şartlarına rağmen bir milyar doların
üzerinde ihracat gerçekleştirdiği, devam eden pandemi ortamına rağmen 2021 yılı
ilk 5 ayında da ihracatta ki artışın 2023 Türkiye ihracat hedefleri
doğrultusunda devem ettiği vurgulandı.


MDF den mamul üretilen Panel, Parke, Profil vb.
ürünlerin, ihracatın yanında bu firmalar tarafından 81 ilde faaliyette bulunan
bayileri aracılığı ile yurt içi pazara da satıldığı belirtildi. İhracatı
arttırmak hedefleri olduğu gibi iç pazarda da satışlarını arttırmak için
gerekli çabayı gösterdikleri gözlemlendi. Bu hedefe ulaşmak için bir yandan
ARGE ve reklam çalışmaları yaparken bir yandan da artan talebi karşılayabilmek
amacıyla üretim kapasitelerini arttıracak ek yatırımlar gerçekleştirildiği
kaydedildi. Bu firmalara devlet destek ve teşvikleri arttırılarak yatırımları
hızlandırılmak sureti ile gelişen iç ve dış pazara yetecek ölçüde üretim
yapmaları sağlanabileceği ifade edildi. Devlet politikaların cezalandırıcı,
kısıtlayıcı olarak değil, ön açan eylem planları şeklinde olmasının daha faydalı
olacağı kanaatinde oldukları bildirildi.

Son dönemde yerli mobilya üreticilerinin hammadde
temininde sıkıntı çektikleri, buna bağlı olarak da mobilya imalat sektörü
tarafından kullanılan girdilerin fiyatlarının önemli oranda attığı yönünde
sıkıntılar dile getirildiği belirtildi. Söz konusu ürünlerin ihracının kayda
alınmasının da bu sıkıntıların giderilmesine yönelik olduğu düşünüldüğü ifade
edildi. Ancak üretici firmalar tarafından ihracı yapılan ürünler arasında
sadece mobilya imalat sektörü tarafından girdi olarak kullanılan ham MDF cinsi
eşya bulunmadığı, ne var ki kayda bağlı ürünlere ilişkin nitelendirmenin 4’lü
bazda Gümrük Tarife Pozisyonu esas alınarak belirlendiğinden üretici firmalar
tarafından üretilen MDF panel, profil, boy kapak ve parke gibi ürünlerin
ihracının da ihracı kayda bağlı mallar arasında alınmış bulunduğu belirtildi.
Bu ürünlerin ise iç piyasada temininde sıkıntı çekilen ürünler arasında yer
almadığı bildirildi.


Bu nedenle gelecekte ihracatta herhangi bir sorun
yaşanmaması için söz konusu Tebliğde ürün tanımlamalarının Gümrük Tarife
Pozisyonu (4’lü tanımlama) yerine ürünleri daha özel tanımlayan Gümrük Tarife
Alt Pozisyonu (6’lı tanımlama) ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu olarak
tanımlanması hususunda takdirlerine iletildiği aktarıldı.

Related Posts

Call Now Button