0

Mavi ve Yeşil Hatta İşlem Gören Beyannameler İçin BİLGE Sisteminde Düzenleme

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü “Kağıtsız İhracat Uygulaması-Mavi ve Yeşil Hatta İşlem Gören Beyannameler” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, ihracatta Kağıtsız Gümrük İşlemleri kapsamında Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle ihracat beyannameleri ile uluslararası düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerden ya da Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek durumlardan kaynaklı olarak kağıt ortamında onaylanması gerekenler dışındaki ekli belgelerin gümrük idaresine kağıt ortamında ibraz edilmediği anımsatıldı. Kağıt ortamında düzenlenen beyanname eki belgelerin taranarak BİLGE Sisteminde beyan edildiği ifade edildi.

Bu kapsamda, BİLGE Sisteminde, ihracata ilişkin gümrük beyannamesinde “Yükümlüce Beyan Edilen Dokümanlar” kısmında taranarak sisteme yüklenecek belge beyan edildiği ancak bu belgelerin taranarak sisteme yüklenmemiş olması halinde beyannamenin blokesinin kaldırılmasına izin verilmediği bildirildi. Söz konusu düzenlemenin bloke kaldırma işlemi olmadan doğrudan “çıkabilir” statüye gelen mavi ve yeşil hat kriterinde işlem gören ihracata ilişkin beyannamelerinde de uygulanabilmesi için BİLGE Sisteminde düzenleme yapıldığı belirtildi.

Bu çerçevede, onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmalarca tescil edilerek mavi hat kriterinde işlem gören ve yetkilendirilmiş yükümlülerin tescil edilerek yeşil hat kriterinde işlem gören ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinde;

– “Yükümlüce Beyan Edilen Dokümanlar” kısmında taranarak sisteme yüklenecek belge beyan edilmiş olması halinde beyannamenin doğrudan “Çıkabilir” statüye değil teslim alınmış statüye getirilmesi,

– Teslim alınmış statüde kalan söz konusu beyannamelere taranarak belge yüklenebilmesinin sağlanması,

– Taranarak sisteme yüklenmesi gereken belgelerin tamamının sisteme yüklenmesini müteakip beyannamenin statüsünün “çıkabilir” statüye ilerletilmesi,

– Sonradan verileceği beyan edilen belgelerin beyannamenin “çıkabilir” statüye ilerledikten sonra da sisteme yüklenebilmesi,
yönünde BİLGE Sisteminde yapılmış olan düzenlemelerin pilot uygulamasının 22.02.2021 tarihinde Ankara Gümrük Müdürlüğünde gerçekleştirileceği bildirildi. Uygulamanın 03.03.2021 tarihinde tüm gümrük müdürlüklerine yaygınlaştırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Related Posts

Call Now Button