0

Malezya ve Yunanistan Menşeli ve Çıkışlı Suni Deri İthalatına Damping Karşı Önlem Uygulanacak

Malezya ve Yunanistan Menşeli ve Çıkışlı Suni Deri İthalatına Damping Karşı Önlem Uygulanacak

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/15) yer aldı.

Tebliğ ile Malezya ve Yunanistan menşeli/çıkışlı 5903.20 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri” (PÜ suni deri) ithalatında re’sen yapılan incelemeler sonucunda önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanıyor.

Tebliğde İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/2) ile ÇHC menşeli 5903.20.10.10.00 ve 5903.20.10.90.00 GTİP’li eşyanın ithalatında 1 ABD Doları/Kg, 5903.20.90.10.00 ve 5903.20.90.90.00 GTİP’li eşyanın ithalatında 2,2 ABD Doları/Kg tutarında dampinge karşı önlem uygulanmaya başlandığı, son nihai gözden geçirme soruşturmasına ilişkin İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/44) ile anılan önlemin devamına karar verildiği belirtildi.

ÇHC menşeli PÜ suni deri ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemlerin Malezya ve Yunanistan üzerinden yapılan ithalat ile etkisiz kılındığına yönelik re’sen yapılan değerlendirmeler üzerine Bakanlık tarafından bir inceleme başlatıldığı bildirildi.

Yapılan incelemeler sonucunda İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca Malezya ve Yunanistan menşeli/çıkışlı 5903.20 GTP’si altında kayıtlı “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri (PÜ suni deri)” ithalatına ilişkin olarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açıldı.

Buna göre;

Malezya ve Yunanistan menşeli/çıkışlı soruşturma konusu eşya ithalatının ÇHC menşeli ithalatta uygulanan dampinge karşı önlem tutarlarında teminata bağlanmasına karar verildi.

Teminata bağlanacak GTİP’ler, eşya tanımları ve Dampinge karşı uygulanacak vergi tutarları şu şekilde.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat