0

Makine ve Teçhizatlarda Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanma Durumu

Yazıda; Gümrük Müşavirleri Dernekleri’nin 07.07.2021 tarihli “Yatırım Teşvik Belgesi Hakkında” konulu yazısındaki hususlarla alakalı olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğünün yazısına atıfla, 29.06.2021 tarihli ve 31526 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 2012/3305 sayılı Karar’da değişiklik yapan 28.06.2021 tarihli ve 4191 sayılı Karar’ın 5 inci maddesi ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 9 uncu maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarının değiştirildiği ve anılan Karara “Ek-8: Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanamayacak Makine ve Teçhizat Listesi”nin eklendiğinden bahsedildi.

Söz konusu düzenleme ile getirilen hükümlerin 29.06.2021 tarihi ve sonrasında yapılacak müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerini kapsadığı belirtildi. Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğünce E-TUYS ortamında yapılan güncellemeler çerçevesinde ilgili Karar değişikliği uyarınca düzenleme kapsamına giren yatırım teşvik belgeleri eki ithal listelerde yer alan makine ve teçhizatların gümrük vergisi muafiyetinden yararlanıp yararlanmayacağının ilgili listelerde belirtildiği iletildi.

Yazıda son olarak, gümrük idarelerince uygulamanın söz konusu listelerde yer alan gümrük vergisi muafiyetinden yararlanma durumuna göre yapılması gerektiği bildirildi.

İlgili “Yatırım Teşvik Belgesi” haberimiz için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button