0

Lübnan Gümrükler Genel Müdürlüğü Kararı

Yazıda, Beyrut Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nin 13.08.2021 tarihli, 66370799 sayılı yazısına atıfla; Lübnan’da Ekim 2019’da meydana gelen ekonomik ve siyasi kriz sonrasında Lübnan hükümetinin un, ilaç ve akaryakıt gibi temel tüketim maddelerinde sübvansiyon uygulaması başlattığı, çeşitli oranlarda uygulanan bu sübvansiyonlar sayesinde vatandaşların söz konusu ürünlere yüzde 50-60 oranında daha ucuza ulaşma imkanına sahip oldukları, fakat gelinen noktada artan mali sıkıntılar, döviz temininde güçlük gibi nedenler ile sübvansiyon uygulamasının sürdürülemez hale geldiği, diğer taraftan, sübvansiyon uygulanan ürünlerin kaçakçılığa konu olması, bu ürünlerin piyasadan çekilerek stoklanması sonucu vatandaşların bu ürünlere ulaşımının neredeyse imkansız hale geldiği, bu nedenle hükümetin bazı önlemler aldığı ve denetimlerini sıkılaştırdığı belirtildi.

Bu bağlamda, Lübnan Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Lübnan’dan çıkış yapan yabancı kamyonların depolarında azami bulunabilecek azami mazot miktarını belirleyen bir karar yayınlandığı ve yürürlüğe girdiği, buna göre izin verilen yakıt (mazot) miktarının çadırlı araçlar için 200 litre, termoking araçlar için 200+150 toplam 350 litre olduğu, söz konusu kararın Türkiye nakliyecilerini de kapsamakta olduğu ve cezası bulunduğu, belirlenen limitlerden fazla yakıt bulunduran şoförlere kaçakçılık suçu isnat edileceği ve araca ve yakıta el konulacağı,

Belirtilerek yaşanabilecek muhtemel mağduriyetlerin önüne geçmek amacı ile söz konusu kararın ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılmasında fayda olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

İlgili yazı için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button