0

Limanlarda Yükleme Kontrolleri

Ticaret Bakanlığı Ambarlı Gümrük Müdürlüğü “Yükleme Kontrolleri” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan 24.02.2021 tarihli 61709474 sayılı yazıya ve eki Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan 18.02.2021 tarihli 61603020 sayılı yazıya atıfla; Liman sahalarına eşya ve araç giriş-çıkışının etkin bir şekilde izlenebilmesini teminen oluşturulan Konteyner ve Liman Takip Sisteminde yapılan işlemlere ilave olarak bazı hususlarda da sistemsel düzenlemeler yapıldığı bildirildi.

Buna çerçevede;

1- Limanın yükleyeceğini bildirdiği konteyner numarasının çıkış bildiriminde olmaması halinde yüklemenin engellenmesi yönünde liman sistemine konteynerin yükleneneyeceğine dair olumsuz mesaj dönülmesi ve bu olumsuz mesajın Konteyner ve Liman Takip Sisteminde kaydının tutulması,

2- Limanın yükleyeceğini bildirdiği konteyner numarasının çıkış bildiriminde olmasına rağmen, taşıma satırlarında yazan brüt ağırlık bilgisinin limanın gönderdiği verilerle kilo farkının olması durumunda 2017/3 sayılı genelgenin “İhracat/Transit” başlığı altında yer alan “Geminin Gidiş İşlemleri” alt başlığının “Geminin Gidişine ilişkin 03.07.2017 Tarihinden İtibaren Uygulanacak İşlemler” bölümü uyarınca işlem yapılabilmesini teminen liman sistemine farklılığa ilişkin mesaj dönülmesi ve bu mesajın Konteyner ve Liman Takip sisteminde kaydının tutulması,

3- Bir konteynerin birden fazla taşıma senedinde yer alması durumunda sistemin aynı konteyner bilgisindeki brüt ağırlık toplamını baz alarak 2nci maddede belirtilen işlemleri yapması,

4- Konteynerin BİLGE Sisteminde ambar girişi yapılmış olmasına rağmen ambar çıkışı onaylanmamışsa BİLGE Sisteminde anılan konteynerin çıkış bildiriminde beyan edilmesine engel konulması, yüklemenin engellenmesi yönünde limana konteynerin yüklenemeyeceğine dair olumsuz mesaj dönülmesi ve bu olumsuz mesajın Konteyner ve Liman Takip sisteminde kaydının tutulması,

5- Konteynere ilişkin X-Ray-KKTF-Muayene işlemlerine ilişkin yapılması gerekenlerin bulunması halinde limana konteynerin yüklenemeyeceğine dair olumsuz mesaj dönülmesi,

yönünde teknik düzenlemelerin tamamlandığı bildirildi.

Bununla birlikte, konu ile ilgili olarak Ambarlı Gümrük Müdürlüğüne bağlı liman işletmeleri ile Mersin Gümrük Müdürlüğüne bağlı Mersin Uluslararası Limanı ile webservisleri paylaşıldığı; limanların 26.02.2021 tarihi itibariyle çıkış bildirimi ile yurtdışı edilecek gemilerde yükleme kontrollerinin testinin yapılmasının sağlanacağı yönünde talimatlandırıldığı belirtildi.

Bu doğrultuda, liman işletmelerince Ambarlı Gümrük Müdürlüğünün de katılım ile

-Tüm çıkış bildirimi verilen gemiler için test yapılması,

-Yapılan testlerde sistemde yüklemesi uygun görülmeyen konteynerlerin beyanları ile birlikte Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce kaydının tutulması,

-Konteynerlerin yüklenebilir durumda olup olmadığının kontrolü, yüklenemez durumda olanlara ilişkin yükümlüsüne bildirimde bulunulması,

-Mevzuat açısından uygun ve yüklenebilir durumda olup sistemde olumsuz mesaj dönen konteynerler için anılan Makama sistemde değişiklik talebinde bulunulması bildirilmiş olup,

-Liman İşletmelerince testlere ilişkin talep edilen ek hususları da kapsayacak bir rapor düzenlenmesi ile söz konusu raporun 05.03.2021 tarihi mesai bitimine kadar karşılanarak Ambarlı Gümrük Müdürlüğüne gönderilmesi gerektiği bildirildi.

Liman Yükleme Kontrol Web Servis Tasarım Dokümanı için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat