0

Liman Hizmetleri Tarife Değişikliği

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Liman Ve Feribot Yönetimi Dairesi Başkanlığı İzmir Liman İşletme Müdürlüğü Operasyon Müdürlüğü “L/2020-4-L/2020-5 Genelge” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; Devlet Demir Yolları tarafından TCDD Liman Hizmetleri Tarifesinde yapılan değişikliklerle birlikte 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında uygulamaya konulacak olan L/2020-4 ve L/2020-5 sıra no.lu genelgelerin yayınlandığı bildirildi.

Genelgelere göre;

1- İthalat, ihracat veya transit rejimine tabi, general kargo veya dökme katı (İş sahiplerine ait mekanik vasıta ve tesislerle yapılan yükleme/boşaltma ve proje kargo yükler hariç ) eşyalara verilecek yükleme/boşaltma hizmeti ücretlerine tonaj taahhüdünde bulunulması ve sözleşme yapılması koşuluyla indirim uygulanacak. Yapılacak indirimden tüm istek sahipleri (gemi acentesi, yük acentesi, eşya sahibi, ithalatçı veya ihracatçı firmalar vb.) yararlanabilecek. Yapılacak sözleşmede belirtilen taahhüdün gerçekleşmemesi halinde, gerçekleşen tonajın karşılığındaki skala ücreti uygulanacak. İndirim, teminat mektubu alınması halinde ilk tondan itibaren, teminat mektubu alınmaması halinde ise taahhüdün gerçekleştirildiği tonajdan itibaren yapılacak. İlk tondan itibaren oluşacak indirim ücreti karşılığı tutarı ise daha sonra gelecek eşyaya verilecek hizmet ücretlerinden mahsup edilecek.

2- Genel Kargo Eşya Yükleme Boşaltma Hizmeti ücretlerinde Uygulanacak İndirim Skalası.

Tarife ücreti : 6 $/ Ton

25.001 – 50.000 tona kadar ———- 5,50 $ /ton
50.001 – 75.000 tona kadar ———-5,00 $ /ton
75.001 – 100.000 tona kadar ———4,50 $ /ton
100.001 -125.000 tona kadar ——– 4,00 $ /ton
125.001 ton ve üzeri —————— 3,50 $ /ton

3- Dökme Katı Eşya Yükleme Boşaltma Hizmeti ücretlerinde Uygulanacak İndirim Skalası. Tarife ücreti: 4,50 $ /Ton

50.001 – 100.000 tona kadar ———- 4,00 $ /ton
100.001 – 200.000 tona kadar ——— 3,75 $ /ton
200.001 – 300.000 tona kadar ——— 3,50 $ /ton
300.001 – 400.000 tona kadar ——— 3,25 $ /ton
400.001 – 500.000 tona kadar ——— 3,00 $ /ton
500.001 ton ve üzeri ——————- 2,75 $ /ton

4-Konteyner Yükleme Boşaltma hizmetleri: Dolu Konteynerin gemiden boşaltma hizmeti ücretinden 5 $/ Adet, Dolu konteynerin gemiye yükleme hizmeti ücretinden 10 $/Adet indirim yapılacak.

5- General Kargo eşyaların gemiye yükleme ve boşaltma hizmetlerinde; işletmece uygun görülmesi halinde eşya sahibi ya da acenteleri tarafından hariçten temin edilecek vinç kullanılarak yapılması halinde, yükleme ve boşaltma hizmeti ücreti 5,40 $ /ton olarak uygulanacak.

6 –
Gemiye yükletilecek ve /veya boşaltılacak boş konteynerler ISPS hizmeti ücretinden muaf tutulacak.

7-
Konteyner yükleme/boşaltma hizmetlerinin 500.000 adet olarak gerçekleşmesi durumund, 500.001 adet ve sonrasında yapılacak her bir konteynerin gemiye yükleme/boşaltma hizmeti esas ücretlerinden yüzde 30 oranında indirim yapılacak olup, bu uygulamadan tüm liman kullanıcıları faydalanacak.

8- TCDD Liman Hizmetleri Tarifesinin 3.2.3/T-2 tablosunda yer alan Limanda içerisi doldurulan konteynerlere
20′ konteyner içi dolum ücretine 20 $ /adet, 40′ konteyner içi dolum ücretine 20 $/ adet indirim uygulanacak.

9- Konteyner Ardiye Hizmetleri;

TCDD Liman Hizmetleri Tarifesinin 3.3.3/K-A-2 tablosunda yer alan;
Limana boş gelip boş giden konteynerlere 10 gün/adet,

Limana karayolu ile boş gelip, limanda içerisi doldurulup, gemiye dolu yüklenen ihraç konteynerlerde; boş konteyner için, 10 gün/adet, konteyner içerisi doldurulduktan sonra da dolu konteyner için, 5 gün/adet,

Gemiden boş gelip, limanda içerisi doldurulup, gemiye dolu yükletilen ihraç konteynerlerde; boş konteyner için, 10 gün/adet, konteyner içerisi doldurulduktan sonra da dolu konteyner için, 5 gün/adet,

Gemi ile dolu gelen ve limanda içerisi boşaltılan, daha sonra limanda içerisi tekrar doldurulup, gemiye dolu yükletilen ihraç konteynerlerde; boş konteyner için, 10 gün/adet, konteyner doldurulduktan sonra da dolu konteyner için, 5 gün/adet,
İthal dolu konteynerin vagonlarla sevk edilmesi halinde bu konteynerin ardiye hizmetlerine 2 gün/adet, ardiye muafiyeti uygulanacak.

10-TCDD Liman Hizmetleri Tarifesinin 3.3.3/K-A-2 tablosunda bulunan ihraç dolu konteynere ait ardiye muafiyeti 6 gün/adet olarak uygulanacak.

11-
TCDD Liman Hizmetleri Tarifesinin 3.3.3/A-1 tablosunda bulunan Proje Kargo eşya ardiye ücretlerine ilişkin olarak; 20.001 kg ve üzerindeki her bir tek parça Proje kargo eşya ardiye hizmeti ücretinin ilk 15 gün için 3 $/ton/gün, 16. gün ve sonrası için 4 $ /ton/gün olarak uygulanacak.

12- TCDD Liman Hizmetleri Tarifesinin ait 4.1.2 Yolcu Hizmetleri Tarifesi Tablosundaki ücretler;

Yurt dışından gelen yolcu -turist için, 1 $ /adet,
Yurt dışına çıkan yolcu- turist için, 3 $ /adet, olarak indirimli uygulanacak.

13- TCDD Liman Hizmetleri Tarifesinin 3.1.3/YB-2 Tablosunda bulunan Tekerlekli Paletli Araç Yükleme/Boşaltma ve şifting hizmeti ücretleri; 40 $/Adet olarak belirlendi.

II. TCDD Liman Hizmetleri Tarifesi ve eki Genelgelerinde belirtilen tüm hizmetlere ait ABD Doları ücretler 01.01.2021 tarihinden itibaren 30.06.2021 (dahil) tarihine kadar 7,67 TL üzerinden Türk Lirasına çevrilmiş olup, ücret tahakkuku buna göre yapılacak.
Genelge 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Genelgenin I. maddesi 31.12.2021 tarihinde sona erecek. Ancak, limanların özelleştirme kapsamında devredilmesi durumunda, devir tarihi (dahil) itibariyle, I. Madde iptal edilerek bu hizmetler için tarifesindeki ücretler uygulanacak.

İlgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button